Hlavní stránkaKontakty KHK OKOHK JeseníkOHK ProstějovOHK Šumperk
CZ flag
Centrální registr produktů a firem Hospodářské komory České republiky Axis4.info
Aktuality
Stát zaujal své stanovisko k problematice vysílání občanů 3. zemí za prací do ČR přes jiné země EU | Tisk |  E-mail
Pátek, 15 prosinec 2017

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Úřad práce ČR, Státní úřad inspekce práce, Ministerstvo vnitra, Policie ČR – Služba cizinecké policie a Celní správa ČR vydaly společné stanovisko k problematice vysílání občanů třetích států do ČR zaměstnavatelem usazeným v jiném členském státu Evropské unie.

Společné stanovisko orgánů státní správy je určeno českým zaměstnavatelům, aby je informovalo o povaze a rizicích této praxe. Pro ukrajinské občany byl vytvořen leták, který je informuje o podmínkách legálního vysílání občanů třetích států k poskytování služeb. Tento leták byl přeložen i do ukrajinského jazyka.

Vízum nebo povolení k pobytu vydané jiným členským státem Evropské unie opravňuje ukrajinského občana k dočasnému pobytu na území České republiky (nejdéle po dobu 90 dnů v průběhu každých 180 dnů), nikoli k výkonu práce. Ani bezvízový styk neopravňuje ukrajinského občana k výkonu práce v ČR.

V případě zájmu o pracovní povolení k pobytu do 90 dnů musí získat zájemce povolení k zaměstnání vydané českým Úřadem práce a vízum k pobytu do 90 dnů za účelem zaměstnání vydané českým zastupitelským úřadem; nad  90  dnů pak musí získat zaměstnaneckou kartu vydanou českým Ministerstvem vnitra (nebo modrou kartu, která je však určena jen pro vysoce kvalifikované pracovníky, a v některých zákonem stanovených případech i povolení k zaměstnání).

Pro ukrajinské občany, kteří jsou zaměstnáni v jiném členském státu Evropské unie a jsou svým ZAHRANIČNÍM  ZAMĚSTNAVATELEM  VYSLÁNI  DO ČESKÉ REPUBLIKY, aby zde poskytli SLUŽBU českému podnikateli nebo firmě, zákon stanovuje výjimku. Budou-li v České republice poskytovat službu po dobu nepřesahující 90 dnů, nepotřebují povolení k zaměstnání, zaměstnaneckou ani modrou kartu ani žádné další pobytové oprávnění.

ALE!

Vyslání má pouze dočasnou  povahu, pracovník je vyslán na dobu poskytnutí služby. Ukrajinský občan je vyslán z členského státu Evropské unie, kde obvykle pracuje. Před vysláním tedy musí nejprve pobývat a pracovat v členském státu Evropské unie, který mu vydal vízum nebo povolení k pobytu. Po ukončení vyslání se vrací zpět ke svému zaměstnavateli.

Činnost ukrajinského zaměstnance spočívá v poskytnutí služby podle smlouvy uzavřené mezi jeho zaměstnavatelem a českým podnikatelem nebo firmou, k nimž je pracovník vysílán. Vykonává-li vyslaný pracovník pro českého podnikatele nebo firmu závislou práci, jakou vykonávají jeho vlastní zaměstnanci, a v obdobném postavení jako oni, nejedná se o službu.

Ukrajinský občan má po celou dobu vyslání pracovně-právní vztah uzavřený s vysílajícím zaměstnavatelem, který za něj po celou dobu vyslání nese odpovědnost. Ukrajinský občan nemá současně uzavřen pracovněprávní vztah s českým podnikatelem nebo firmou, k nimž je vyslán.

Ukrajinský občan vykonává práci pouze u podnikatele nebo firmy, k nimž byl vyslán, nikoli u jiného českého podnikatele nebo firmy. Zaměstnavatel ukrajinského občana soustavně provozuje v členském státu Evropské unie, odkud je ukrajinský občan vysílán do České republiky, skutečnou podnikatelskou činnost, kterou má povolenou příslušnými orgány tohoto státu.

Zákony České republiky takové jednání trestají pokutou za nelegální práci a rovněž vyhoštěním ukrajinského občana. Ukrajinský občan může být vyhoštěn se zákazem vstupu na území celé Evropské unie až na 5 let.

 
K Sektorové dohodě pro textilní průmysl přistoupil i živnostník roku Koutný | Tisk |  E-mail
Středa, 13 prosinec 2017

Český textilní, oděvní, kožedělný a obuvnický průmysl prošel složitým obdobím transformace a restrukturalizace, ve kterém ztratil významnou část svých výrobních kapacit, výkonů a zejména pracovníků. Musel prokázat vysokou odolnost v procesu globalizace a stabilizovat svoji pozici. Transformační změny způsobily odvětví újmu na respektu vlivem jeho špatné ekonomické kondice a neobjektivního náhledu na jeho ekonomickou kondici a potenciál růstu. To se velmi silně promítlo v zájmu žáků základních škol o odborné vzdělání v těchto oborech a tím došlo k výrazné redukci kapacit odborných učilišť a středních odborných škol.

Za této situace vznikla v rámci projektu "Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů" Sektorová dohoda pro textilní, oděvní, kožedělný a obuvnický průmysl. Ta si klade za cíl navázání úzké spolupráce středních škol a zaměstnavatelů na takové úrovni, aby školy doplňovaly nebo vytvářely školní vzdělávací programy a zpracovávaly náměty pro revizi rámcových vzdělávacích programů s využitím praktických aplikací z podniků a aby docházelo k výraznější spolupráci odborných škol a podniků při zajišťování odborné praxe žáků a stáží.

Práce na dohodě pro Olomoucký kraj se finalizuje a v horizontu týdnů by mělo dojít k jejímu podpisu. Účast již přislíbilo 11 firem 3 střední a 1 vysoká škola.  Zatím posledním přistoupivším je firma živnostníka roku, Ing. Pavla Koutného – Koutný spol. s.r.o.

Ing. Pavla Koutného ml. jsme se při této příležitosti zeptali na jeho pohled na současnou situaci v tomto odvětví průmyslu v českém prostředí, které je však už bezpodmínečnou součástí globalizovaného světa.

„Když je ekonomika ve stabilním růstu, je otázkou času, kdy dojdou pracovní síly. Tento rok to postihlo ČR a další minimálně 2 roky tento problém bude trvat. O to horší to je v oděvním odvětví, protože o tento obor je čím dále menší zájem. Je to hodně dané nízkým mzdovým ohodnocením a chybějící perspektivou tohoto oboru v tomto ‚globálním světě‘. Na druhé straně, pokud budeme chtít pracovníky lépe platit, musíme se zaměřit na složitější výrobky s vyšší přidanou hodnotou a s větším podílem služeb. Pro nás je asi největším problémem účast obchodních firem na veřejných zakázkách, které vyrábí v Asii. Těmto firmám je těžké konkurovat cenově. Vzhledem k tomu, že hlavním kritériem českých veřejných zakázek je pouze nejnižší cena, tak se malým firmám o např. 5-10-ti lidech nedá konkurovat. V zahraničí bývá hodnocení státních tendrů založeno na směsici různých kritérií (cena, reference, kvalita, termíny dodání apod.). V jednoduchosti z toho vyplývá nejlepší poměr výkon/cena.“

 
Vyšlo již čtvrté vydání publikace Významné firmy Olomouckého kraje | Tisk |  E-mail
Úterý, 12 prosinec 2017

Krajská hospodářská komora připravila společně s Olomouckým krajem již čtvrtou edici publikace Významné firmy Olomouckého kraje. Počátky této iniciativy s cílem podporovat zaměstnanost a podnikání v kraji sahají do roku 2008. V publikaci jsou prezentovány firmy ze všech průmyslových odvětví z celého Olomouckého kraje. Pro zájem nejen ze strany tuzemských podnikatelů, ale i zahraničních partnerů, se ukazuje také jako výborný prezentační prostředek na zahraničních misích obchodních zástupců. 

V případě zájmu si můžete publikaci v elektronické formě stahovat zde:

 
Do Režimu Ukrajina v listopadu zařazeno 1000 nových uchazečů, čtvrtina nedorazila k pohovoru | Tisk |  E-mail
Pondělí, 11 prosinec 2017

Z 1000 žadatelů, kteří obdrželi pozvánku k pohovoru na Generálním konzulátě ve Lvově, se 23 % nedostavilo k pohovoru. Další čtvrtina uchazečů se pak k pohovoru dostavila s neúplnou žádostí. Nejčastějšími nedostatky přitom jsou chybějící doložení vztahu vlastníka nemovitosti a ubytovatele (v případech kdy ubytovatel sám vlastníkem není) a absence dokladu o vzdělání, pokud to pracovní zařazení cizince vyžaduje (originál dokladu + ověřená kopie s překladem).

Jedním z Garantů Režimu Ukrajina je i Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje, která zpracovává žádost zájemců o zařazení do Režimu a následně jej zasílá na příslušná ministerstva. Zákonná lhůta, kdy je o žádosti rozhodováno, nicméně začíná až dnem podání úplné žádosti na GK Lvov ministerstvem vnitra, nikoli tedy dnem zařazení žadatele do režimu či ne vždy dnem dostavení se žadatele na GK - pokud je jeho dokumentace neúplná. Čekací doba na pohovor na GK ve Lvově činí v současné době 122 dní.

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte prostřednictvím emailu ( Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny ) či telefonicky (587 332 066).

 
Pozvánka na seminář „Indonésie a Filipíny – exportní příležitosti pro české firmy“ | Tisk |  E-mail
Pondělí, 04 prosinec 2017

Brněnský Exportní seminář o obchodních příležitostech v Indonésii a na Filipínách se koná 12. prosince od 09:00 v budově Regionální hospodářské komory Brno (Výstaviště 1, 648 04 Brno). Na semináři vystoupí ředitel Odboru ekonomické diplomacie Ministerstva zahraničních věcí Marek Svoboda, ekonomičtí diplomaté ze zastupitelských úřadů ČR v Indonésii a na Filipínách, zástupci firem vyvážejících do těchto států a zástupci Regionální hospodářské komory Brno a partnera akce Komerční banky. Součástí semináře budou konzultace s ekonomickými diplomaty. Na konzultace bude možné přihlásit se v den akce od 08:30 při vstupu do budovy.

Na akci se můžete hlásit zde:

Program akce naleznete zde:

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Následující > Konec >>

Výsledky 1 - 9 z 1109