Hlavní stránkaKontakty KHK OKOHK JeseníkOHK ProstějovOHK Šumperk
CZ flag
Centrální registr produktů a firem Hospodářské komory České republiky Axis4.info
Aktuality
Hospodářská komora prosazuje zjednodušení EET pro živnostníky. | Tisk |  E-mail
Středa, 24 leden 2018

Vláda dnes projednává poslanecký návrh, podle něhož by z EET byli vyjmuti podnikatelé-neplátci DPH. Hospodářská komora prosazuje, aby se novou úpravou podnikatelům zátěž spojená s EET kompenzovala snížením jiné byrokratické zátěže nebo snížením daní, a to i zpětně, a zároveň aby se EET výrazně zjednodušila podle obratu podnikatele, proto Hospodářská komora poslanecký návrh považuje za vykročení správným směrem. Systémové řešení se šancí dlouhodobě přesvědčit širší politické spektrum by však mělo zahrnovat i koncept tzv. jedné paušální daně.

Představitelé Hospodářské komory se v minulém týdnu opakovaně setkali s ministryní financí Alenou Schillerovou, přičemž deklarovali dlouhodobá komorová stanoviska, pokud jde o rozpočtovou politiku státu, praktický výkon správy daní a dalších rezortních agend nebo žádoucí legislativní změny v daňové oblasti včetně odpovídající úpravy EET.

Speciálně v návaznosti na nález Ústavního soudu k zákonu o evidenci tržeb a na nutnost jeho novelizace prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý znovu požadoval osvobození podnikatelů s nejnižšími příjmy od EET, a aby se i na větší podnikatele až do určitého limitu povinnost EET nevztahovala, když si své platební závazky vůči státu vyrovnají paušální částkou.

Vhodným nástrojem by přitom mohlo být zavedení tzv. jedné paušální daně, s níž přišla Komora před téměř dvěma lety. Díky ní by totiž živnostníci nemuseli podávat tři různé formuláře (daňové přiznání, přehledy pro pojišťovnu a ČSSZ) a komunikovat se třemi institucemi, ale vše by bylo placeno formou jedné částky na jeden účet – v ní by bylo zahrnuto povinné pojistné na veřejné zdravotní a sociální pojištění. „Zaplacením přiměřené paušální částky by si zejména drobní živnostníci jaksi koupili roční klid pro své podnikání, bez EET a bez opakujících se kontrol úřadů,“ přibližuje myšlenku Ladislav Minčič, ředitel odboru legislativy Hospodářské komory ČR. Došlo by tak k výraznému zjednodušení jak na straně státu, tak na straně živnostníků.

EET mohla a ještě stále může být pojata nejen jako plošná hrozba státu spojená s organizační, administrativní i pořizovací finanční zátěží, ale také jako příležitost k dobrovolnému zaplacení daně i těmi podnikateli, kteří v rámci po dlouhá léta účelově a často nekonzistentně upravovanému zákonnému nastavení žádnou daň z příjmů neplatí, a přesto se kvůli její nepřehlednosti obávají šetření, kontrol, doměrků a sankcí. Zkrátka, jednoduše určenou, únosnou částku by za cenu vyvázání z obávaných intervencí státu byli ochotni uhradit i ti, kteří dnes – byť třeba i s jistým rizikem – nic neplatí,“ upřesňuje Minčič. Prostým vynětím neplátců z EET se tato příležitost vzdaluje, je totiž pravděpodobné, že by po případném prosazení takové změny, resp. uspokojení z takové změny, nezaujala šance dále zjednodušit a zpřehlednit život drobným podnikatelům ani politiky, ani úředníky.

Hospodářská komora v obecné rovině EET podporuje, neboť v něm vidí opatření, jak omezit nekalou konkurenci. Podnikatelé, kteří zatajují tržby a tedy neplatí daně ani zdravotní a sociální pojištění, jsou zvýhodněni vůči těm, kdo jsou řádnými plátci daní a pojištění. Podle Hospodářské komory EET může v přiměřeném nastavení narovnat konkurenční prostředí v boji s nepoctivci. Komora zejména dlouhodobě apeluje, aby MF přehodnotilo, které osoby by měly vůbec, anebo alespoň v prvních letech podléhat evidenční povinnosti. Místo nepřehledných výjimek, koho, v jakém režimu a zda vůbec by se měla EET týkat, by podle Hospodářské komory ČR měl stát zohledňovat obrat živnostníků a podnikatelů.

Komora také chce, aby stát podnikatelům zvýšenou byrokratickou zátěž spojenou s EET kompenzoval, a to i zpětně. Podnikatelé sice již mohou jednorázově uplatnit slevu na dani 5.000 Kč a restauračním zařízením klesla daň z přidané hodnoty z 21 na 15 %, jenže pětitisícová sleva na dani se týká jen fyzických osob, přičemž evidence tržeb se obecně vyžaduje kromě zmíněných restaurací i u firem působících v jiných odvětvích, které žádnou kompenzaci nedostaly a v platné právní úpravě s ní zatím ani nemohou počítat.

Zdroj: Hospodářská komora ČR 

 
Přinášíme vám novinky z ITI Olomoucké aglomerace | Tisk |  E-mail
Úterý, 23 leden 2018


Dne 15. 1. 2018 se v 13:00 konalo 15 zasedání Řídicího výboru pro realizaci Strategie ITI Olomoucké aglomerace. Jednalo se o první zasedání v roce 2018. 

16. 1. 2018 Avízo výzvy INOVACE - Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

V návaznosti na vyhlášenou výzvu Řídicím orgánem OP PIK (zde) byla na včerejším jednání Řídicího výboru ITI projednána výzva nositele ITI zaměřená na ochranu práv průmyslového vlastnictví. Výzva bude finálně schválena na Radě města Olomouce 23. 1. 2018. 

16. 1. 2018 Avízo výzvy ŠKOLICÍ STŘEDISKA

V návaznosti na vyhlášenou výzvu Řídicím orgánem OP PIK (zde) byla na včerejším jednání Řídicího výboru ITI projednána výzva nositele ITI zaměřená na školicí střediska. Výzva bude finálně schválena na Radě města Olomouce 23. 1. 2018. 

10. 1. 2018 BUSINESS HELP - Byznys snadnější cestou

Zveme vás na seminář pro podnikatele BUSINESS HELP - Byznys snadnější cestou, pořádaný Fondem dalšího vzdělávání ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou Olomouc a dalšími partnery (jedním z partnerů je KHK OK). Seminář je tematicky zaměřen na možnosti a způsoby využití podpory z EU a služeb regionálních institucí zabývajících se podporou podnikání, které Vám mohou pomoci v rozvoji Vaší firmy. 

5. 1. 2018 Analýza „Vývoj nezaměstnanosti v Olomoucké aglomeraci

Analýza Vývoj nezaměstnanosti v Olomoucké aglomeraci byla zpracována Úřadem práce v Olomouci jako podklad pro rozšíření cílové skupiny o nezaměstnané ve věku 50+ v rámci opatření 1.2.1 Strategie ITI OA. Vyhlášení výzvy nositele ITI OA zaměřené  na uvedenou rozšířenou cílovou skupinu je plánováno na jaro 2018. Analýzu najdete zde.

5. 1. 2018 Nový letáček ITI Olomoucké aglomerace

Přinášíme vám aktuální letáček ITI Olomoucké aglomerace, ze kterého se dozvíte čerpání alokace ITI dle operačních programů a obcí Olomoucké aglomerace. Dále se z něj dozvíte, na co bude možné získat podporu v roce 2018. 

29. 12. 2017 Vyhlášení výzvy řídicího orgánu OP PIK APLIKACE

Dne 29. 12. 2017 byla řídicím orgánem vyhlášena další výzva z OP PIK, a to APLIKACE, I. výzva.

1. 12. 2017 Vyhlášení výzvy řídícího orgánu OP PIK INOVACE - Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví - ITI Olomouc

Dne 1. 12. 2017, byla řídicím orgánem vyhlášena další výzva pocházející z rodiny OP PIK, a to INOVACE –  Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví – ITI Olomouc.

1. 12. 2017 Souhrnné informace k OP PIK

Připomínáme, že veškeré aktuální informace k OP PIK v ITI jsou uvedeny v této záložce: http://www.olomoucka-aglomerace.eu/pro-zadatele/postup-pro-podani-zadosti-pres-iti/podnikani

 
Pozvánka na podnikatelskou misi do Brazílie | Tisk |  E-mail
Čtvrtek, 11 leden 2018

 Vážené dámy, vážení pánové,

 

dovoluji si Vás pozvat na podnikatelskou misi do Brazílie, kterou organizuje Hospodářská komora ČR ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Brasílii ve dnech 3.-10.3.2018. Mise je organizována za podpory Ministerstva zahraničních věcí ČR a Ministerstva zemědělství ČR formou Projektu ekonomické diplomacie (PROPED). Misi za HK ČR povede viceprezident Ing. Bořivoj Minář, za MZE ČR ředitelka Odboru zahraničně obchodní spolupráce Ing. Karolína Bartošová, za MZV ČR ředitel Odboru ekonomické diplomacie PhDr. Marek Svoboda. 

Mise je zaměřena na obor pivovarnictví (pivo, minipivovary a související technologie, vstupy do výroby piva, obaly, navázání akademické spolupráce, apod.) a je organizována do měst Blumenau (stát Santa Catarina) a Curitiba (stát Paraná). Státy Santa Catarina a Paraná patří k vyspělejším a bohatším v rámci Brazílie, jsou zde velké komunity potomků evropských přistěhovalců, dobrá znalost kvalitního piva a povědomí o českém pivu a jeho kvalitě. Město Blumenau také každoročně pořádá slavnosti Oktoberfest, které jsou po těch mnichovských druhou největší akcí tohoto druhu na světě.

Z hlediska českých dodavatelů minipivovarů a souvisejících technologií půjde o unikátní příležitost zapojit se do "boomu" tohoto odvětví v Brazílii, kde počet minipivovarů vzrostl mezi lety 2005 a 2017 ze 46 na 500, přičemž v posledních několika letech tento proces provázela hluboká hospodářská krize. Pivo a související technologie jsou již několik let identifikovány jako perspektivní obor v aktuální Mapě globálních oborových příležitostí pro Brazílii. Realizace projektu ve vybraných městech, jež jsou od sebe vzdálena 210 km, přinese zúčastněným firmám jedinečnou možnost vstoupit na vyspělý a koupěschopný trh, který české pivo a technologie velice uznává, nicméně dosud se s nimi mohl setkat jen ve velmi omezené míře.

Během mise plánujeme zorganizovat Česko-brazilské podnikatelské fórum a B2B v Curitibě a Blumenau, workshop v rámci pivního festivalu v Blumenau, institucionální jednání, návštěvu pivovaru, společenské podniky s partnery. V jednání je i možnost navázání akademické spolupráce s Vysokou školou piva a sladu v Blumenau.

Výše účastnického poplatku činí 2.226,- EUR nebo 56.765,- Kč (výše účastnického poplatku pro členy HK ČR) či 2.343,- EUR nebo 59.750,- Kč (výše účastnického poplatku pro nečleny HK ČR), pokud budete hradit v Kč, žádáme o informaci o této skutečnosti předem. Účastnický poplatek zahrnuje: zpáteční letenky do Sao Paula, místní dopravu, ubytování se snídaní, poplatek za organizaci firemních jednání, službu pracovníků HK ČR po dobu mise a organizační náklady HK ČR spojené s přípravou mise. 

V případě zájmu je možnost zajištění dopravy vzorků (vzorky je nutno dodat na adresu balírny SPEDIA,s.r.o., Ohradní 61a, Praha 4, Michle, kontakt: Fr. Červenka, tel: 723 451 822, nejpozději do 28.1.2018, orientační cena za přepravu činí 32.000,-Kč za přepravu zboží celkové váhy 300 kg a celkového objemu 1 m3, dále je nutné dodat soupis zboží, počet kusů a orientační cenu zboží, pokud budete zasílat nápoje v plechovém obalu, ve skle nebo sudech, přepravce požaduje zdvojený obal, který nepropustí tekutiny (např. zesílené plastové pytle))

Pro účast v podnikatelské misi je nutno dodat vyplněnou závaznou přihlášku (viz. příloha, formát MS Word a sken s podpisem), vyplněný firemní profil v ČJ a AJ (MS Word, rovněž je možno dodat v PJ), sken pasu (strana s fotem) a snímek pro prezentaci nejpozději do 24.1.2018.


Závazná přihláška Brazílie:

http://www.khkok.cz/index.php?option=com_remository&Itemid=4&func=fileinfo&id=856

ROFIL ČJ:

 http://www.khkok.cz/index.php?option=com_remository&Itemid=4&func=fileinfo&id=857

PROFIL ENG:

 http://www.khkok.cz/index.php?option=com_remository&Itemid=4&func=fileinfo&id=858

SNÍMEK:

 http://www.khkok.cz/index.php?option=com_remository&Itemid=4&func=fileinfo&id=859

 

 

 

 
Pozvánka na seminář o exportních příležitostech v Rusku a Bělorusku | Tisk |  E-mail
Čtvrtek, 11 leden 2018

Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR si Vás dovoluje srdečně pozvat na bezplatný seminář o exportních příležitostech, které se českým firmám nabízejí v Rusku a Bělorusku.

Seminář se uskuteční ve čtvrtek 1. února od 10:00 hod. v prostorách olomouckého BEA kampusu. Součástí semináře budou rovněž konzultace s diplomaty ze zastupitelských úřadů v Rusku a Bělorusku. Za KHK OK na akci vystoupí také její předseda a viceprezident Hospodářské komory ČR, Bořivoj Minář, a také vedoucí úřadu KHK OK, Anežka Kramářová.

V případě zájmu o účast na této akci se můžete registrovat zde.

Pro všechny účastníky bude připraveno občerstvení formou bufetu.Detaily programu jsou k dispozici zde.

Budeme se těšit na Vaši účast.

KHK OK

 
HK ČR zpoplatní žádosti o zařazení do Režimu pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny | Tisk |  E-mail
Středa, 20 prosinec 2017

Hospodářská komora ČR se rozhodla od 1. ledna 2018 zpoplatnit služby v rámci pilotního projektu Zvláštních postupů pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny. Částku pro vystavené doporučení pro zaměstnavatele stanovila HK ČR ve výši 1000,- bez DPH za doporučení.

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Následující > Konec >>

Výsledky 1 - 9 z 1116