Hlavní stránkaKontakty KHK OKOHK JeseníkOHK ProstějovOHK Šumperk
CZ flag
Centrální registr produktů a firem Hospodářské komory České republiky Axis4.info
Aktuality
Pozvánka na podnikatelskou misi do Brazílie | Tisk |  E-mail
Čtvrtek, 11 leden 2018

 Vážené dámy, vážení pánové,

 

dovoluji si Vás pozvat na podnikatelskou misi do Brazílie, kterou organizuje Hospodářská komora ČR ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Brasílii ve dnech 3.-10.3.2018. Mise je organizována za podpory Ministerstva zahraničních věcí ČR a Ministerstva zemědělství ČR formou Projektu ekonomické diplomacie (PROPED). Misi za HK ČR povede viceprezident Ing. Bořivoj Minář, za MZE ČR ředitelka Odboru zahraničně obchodní spolupráce Ing. Karolína Bartošová, za MZV ČR ředitel Odboru ekonomické diplomacie PhDr. Marek Svoboda. 

Mise je zaměřena na obor pivovarnictví (pivo, minipivovary a související technologie, vstupy do výroby piva, obaly, navázání akademické spolupráce, apod.) a je organizována do měst Blumenau (stát Santa Catarina) a Curitiba (stát Paraná). Státy Santa Catarina a Paraná patří k vyspělejším a bohatším v rámci Brazílie, jsou zde velké komunity potomků evropských přistěhovalců, dobrá znalost kvalitního piva a povědomí o českém pivu a jeho kvalitě. Město Blumenau také každoročně pořádá slavnosti Oktoberfest, které jsou po těch mnichovských druhou největší akcí tohoto druhu na světě.

Z hlediska českých dodavatelů minipivovarů a souvisejících technologií půjde o unikátní příležitost zapojit se do "boomu" tohoto odvětví v Brazílii, kde počet minipivovarů vzrostl mezi lety 2005 a 2017 ze 46 na 500, přičemž v posledních několika letech tento proces provázela hluboká hospodářská krize. Pivo a související technologie jsou již několik let identifikovány jako perspektivní obor v aktuální Mapě globálních oborových příležitostí pro Brazílii. Realizace projektu ve vybraných městech, jež jsou od sebe vzdálena 210 km, přinese zúčastněným firmám jedinečnou možnost vstoupit na vyspělý a koupěschopný trh, který české pivo a technologie velice uznává, nicméně dosud se s nimi mohl setkat jen ve velmi omezené míře.

Během mise plánujeme zorganizovat Česko-brazilské podnikatelské fórum a B2B v Curitibě a Blumenau, workshop v rámci pivního festivalu v Blumenau, institucionální jednání, návštěvu pivovaru, společenské podniky s partnery. V jednání je i možnost navázání akademické spolupráce s Vysokou školou piva a sladu v Blumenau.

Výše účastnického poplatku činí 2.226,- EUR nebo 56.765,- Kč (výše účastnického poplatku pro členy HK ČR) či 2.343,- EUR nebo 59.750,- Kč (výše účastnického poplatku pro nečleny HK ČR), pokud budete hradit v Kč, žádáme o informaci o této skutečnosti předem. Účastnický poplatek zahrnuje: zpáteční letenky do Sao Paula, místní dopravu, ubytování se snídaní, poplatek za organizaci firemních jednání, službu pracovníků HK ČR po dobu mise a organizační náklady HK ČR spojené s přípravou mise. 

V případě zájmu je možnost zajištění dopravy vzorků (vzorky je nutno dodat na adresu balírny SPEDIA,s.r.o., Ohradní 61a, Praha 4, Michle, kontakt: Fr. Červenka, tel: 723 451 822, nejpozději do 28.1.2018, orientační cena za přepravu činí 32.000,-Kč za přepravu zboží celkové váhy 300 kg a celkového objemu 1 m3, dále je nutné dodat soupis zboží, počet kusů a orientační cenu zboží, pokud budete zasílat nápoje v plechovém obalu, ve skle nebo sudech, přepravce požaduje zdvojený obal, který nepropustí tekutiny (např. zesílené plastové pytle))

Pro účast v podnikatelské misi je nutno dodat vyplněnou závaznou přihlášku (viz. příloha, formát MS Word a sken s podpisem), vyplněný firemní profil v ČJ a AJ (MS Word, rovněž je možno dodat v PJ), sken pasu (strana s fotem) a snímek pro prezentaci nejpozději do 24.1.2018.


Závazná přihláška Brazílie:

http://www.khkok.cz/index.php?option=com_remository&Itemid=4&func=fileinfo&id=856

ROFIL ČJ:

 http://www.khkok.cz/index.php?option=com_remository&Itemid=4&func=fileinfo&id=857

PROFIL ENG:

 http://www.khkok.cz/index.php?option=com_remository&Itemid=4&func=fileinfo&id=858

SNÍMEK:

 http://www.khkok.cz/index.php?option=com_remository&Itemid=4&func=fileinfo&id=859

 

 

 

 
Pozvánka na seminář o exportních příležitostech v Rusku a Bělorusku | Tisk |  E-mail
Čtvrtek, 11 leden 2018

Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR si Vás dovoluje srdečně pozvat na bezplatný seminář o exportních příležitostech, které se českým firmám nabízejí v Rusku a Bělorusku.

Seminář se uskuteční ve čtvrtek 1. února od 10:00 hod. v prostorách olomouckého BEA kampusu. Součástí semináře budou rovněž konzultace s diplomaty ze zastupitelských úřadů v Rusku a Bělorusku. Za KHK OK na akci vystoupí také její předseda a viceprezident Hospodářské komory ČR, Bořivoj Minář, a také vedoucí úřadu KHK OK, Anežka Kramářová.

V případě zájmu o účast na této akci se můžete registrovat zde.

Pro všechny účastníky bude připraveno občerstvení formou bufetu.Detaily programu jsou k dispozici zde.

Budeme se těšit na Vaši účast.

KHK OK

 
HK ČR zpoplatní žádosti o zařazení do Režimu pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny | Tisk |  E-mail
Středa, 20 prosinec 2017

Hospodářská komora ČR se rozhodla od 1. ledna 2018 zpoplatnit služby v rámci pilotního projektu Zvláštních postupů pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny. Částku pro vystavené doporučení pro zaměstnavatele stanovila HK ČR ve výši 1000,- bez DPH za doporučení.

 
Vychází vánoční číslo Občasníku pro podnikatele | Tisk |  E-mail
Pondělí, 18 prosinec 2017

Osmé číslo Občasníku pro podnikatele se nese v duchu balancování uplynulého nabitého roku, ale jeho hlavní náplní jsou samozřejmě novinky z Olomouckého byznys sektoru. Přejeme Vám příjemné čtení a samozřejmě krásné Vánoce!

 
Hospodářská komora k nálezu Ústavního soudu týkajícího se EET | Tisk |  E-mail
Pondělí, 18 prosinec 2017

Podnikatelé, kteří zatajují tržby, a tedy neplatí daně ani sociální a zdravotní pojištění, jsou výrazně zvýhodněni vůči těm, kdo jsou řádnými plátci daní a pojištění. Z hlediska nastavení férovějšího podnikatelského prostředí je jisté, že EET se pokouší eliminovat přinejmenším část konkurenčních výhod, kterým se těšila nekalá konkurence těch podnikatelů, kteří si řádně plní odvodové povinnosti vůči státu.

Je správné, že Ústavní soud upozornil vládu a zákonodárce na potřebu daleko precizněji zvažovat nezbytnost a přiměřenost regulatorních opatření adresovaných podnikatelům. Třeba podřazení plateb kartou po obecný režim EET vyvolávalo již od počátku diskusi o zavedení povinné evidence otazníky, právě kvůli již existující dohledatelné evidenční stopě karetních transakcí. Pro právní jistotu podnikatelů a předvídatelnost podmínek podnikání je zase dobré, že výjimky a interpretace, pokud jde o vymezení povinných osob, už napříště bude nutné stanovit zákonem, nikoliv prováděcím, či dokonce metodickým předpisem.

Za podstatné považujeme, že se dosavadní vlny týkaly oblastí, kde je relativně snadno organizovatelná kontrola ze strany státních orgánů, zda podnikatelé evidenční povinnosti skutečně plní. Při dalším rozšiřování EET by bylo daleko obtížnější dohledat případný efekt omezení nekalé konkurence, protože by se jednalo třeba o drobné služby poskytované v domácnostech, kde je kontrola a místní šetření v podstatě nemožné nebo z hlediska procesní ekonomie zcela nehospodárné.

Hospodářská komora proto od začátku apelovala, aby předkladatelé zákona i zákonodárci přehodnotili, které osoby by měly vůbec, anebo alespoň v prvních letech podléhat evidenční povinnosti. Místo nepřehledných výjimek, koho, v jakém režimu a zda vůbec by se měla EET týkat, Hospodářská komora prosazovala a prosazuje, aby stát zohledňoval obrat živnostníků a podnikatelů. Neplatí ultimativní požadavek vybrat daň či pokusit se vybrat daň, ať to stojí, co to stojí.

Hospodářská komora ČR je přesvědčena, že by se povinnost EET neměla vztahovat na podnikatele, kteří by se své platební závazky vůči státu rozhodli vyrovnat paušální částkou. Příhodným nástrojem by mohla být právě jedna paušální daň, s níž přišla Komora před půldruhým rokem. Vždy jsme také při jednáních se zástupci státu považovali za samozřejmé, že by podnikatelé s malým obratem měli být z EET vyňati vůbec.

Z tohoto důvodu Hospodářská komora oceňuje dnešní rozhodnutí Ústavního soudu zastavit třetí a čtvrtou vlnu EET, které dává vládě možnost připravit smysluplný, přiměřený koncept osvobození drobných podnikatelů a provázání paušální daně s vynětím jejího poplatníka z EET.

Varováním pro vládu i zákonodárce při případných budoucích snahách zavádět další regulaci podnikatelského prostředí by měl být fakt, že celá třetina ústavních soudců sdílí názor o neústavnosti EET jako takové.

Zdroj: HK ČR

 

 

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Následující > Konec >>

Výsledky 1 - 9 z 1114