Hlavní stránkaKontakty KHK OKOHK JeseníkOHK ProstějovOHK Šumperk
CZ flag
Centrální registr produktů a firem Hospodářské komory České republiky Axis4.info
Aktuality
Firmám chybí kvalifikovaná pracovní síla, je třeba změnit vzdělávací systém | Tisk |  E-mail
Středa, 20 září 2017

Největší brzdou české ekonomiky a konkurenceschopnosti tuzemských firem je nedostatek kvalifikované pracovní síly a z dlouhodobého hlediska je nezbytné změnit systém vzdělávání. Shodli se na tom politici s odborníky na v pořadí již osmé předvolební diskuzi, tentokrát na téma pracovního trhu, pořádané Hospodářskou komorou ČR. Bez dostatku kvalifikovaných lidí se Česká republika neobejde i s ohledem na rostoucí nároky spojené s předpokládaným nástupem digitalizace českého hospodářství. Je nutné dokonalejší zapojení studentů do praxe a zejména přiblížení učňovského školství systému duálního vzdělávání.

Právě na nedostatek zaměstnanců na trhu si stěžují podnikatelé i ve zveřejněném šetření Hospodářské komory, podle něhož tento fenomén vnímá jako největší problém polovina oslovených firem. Řešením by podle Hospodářské komory ČR měly být zejména změny ve školství i lepší podmínky při návratu do zaměstnání: „Kromě vzdělávání bychom se měli zaměřit i na to, aby například maminky po rodičovské dovolené nebo lidé v důchodovém věku měli motivaci se vracet do zaměstnaneckého poměru, například efektivní formou zkrácených úvazků,“ řekla viceprezidentka Hospodářské komory ČR Marta Nováková.

Podnikatelé si v anketě stěžovali také na enormní byrokratickou zátěž, která je v současnosti sužuje. I proto během setkání zazněla řada výzev k rychlejší digitalizaci státní správy i kritika vysokého počtu státních zaměstnanců a nízké efektivity státní administrativy. Zástupci Hospodářské komory v této souvislosti připomněli potřebnost právního elektronického systému (PES), jehož zákonná úprava v současné chvíli čeká na projednání v Senátu a který podnikatelům zpřehlední jejich povinnosti.

Zdroj: HK ČR

 
Přinášíme vám novinky z ITI Olomoucké aglomerace | Tisk |  E-mail
Pondělí, 11 září 2017

30. 8. Avízo výzvy TECHNOLOGIE 

Nositel ITI Olomoucké aglomerace vyhlásil v pátek 1. 9. 2017 výzvu na Technologie z OP PIK. Jedná se o krátkou kolovou výzvu s odloženým příjmem žádostí, který bude zahájen 15. 9. 2017. Výzva bude ukončena 29. 9. 2017. Pracovní skupina, kde žadatelé představí své záměry, proběhne 12. 10. 2017. Řídicí výbor, který vydá Vyjádření o ne/souladu projektového záměru s integrovanou strategií, proběhne 23. 10. 2017 a žadatelům bude do 10 pracovních dní vydáno toto Vyjádření prostřednictvím webové aplikace, kde žádost vyplňovali. Vyjádření bude rozesláno všem žadatelům v rámci jednoho Řídicího výboru ITI v jeden okamžik, o tomto budou žadatelé informování prostřednictvím emailu.

29. 8. Začínají se rozbíhat výzvy OP PIK pro ITI Olomouckou aglomeraci 

Začátkem minulého týdne vylétla z hnízda první vlaštovka ve formě výzvy Technologie, kterou dne 22. 8. 2017 vyhlásil řídicí orgán OP PIK pro ITI Olomouckou aglomeraci. Olomoucká aglomerace je tak druhou aglomerací, která může zahájit čerpání prostředků z OP PIK. Žadatelé, znalí výzev OP PIK, však nenaleznou výzvy na stránkách agentury API, jak jsou zvyklí, ale výzvy pro ITI jsou k dispozici pouze na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu v záložce Výzvy OP PIK  2017 na tomto odkazu: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2017/default.htm. Proklikem se na ně zájemci dostanou také prostřednictvím webových stránek ITI Olomoucké aglomerace v záložce Výzvy/Výzvy zprostředkujícího subjektu.

28. 7. Čerpání dotací v aglomeraci odstartovalo 

Nacházíme se ve čtvrtém roce plánovacího období EU 2014-2020. S velkým zpožděním se konečně rozjelo čerpání dotací ve většině operačních programů. To platí i o čerpání dotací vyčleněných pro Olomouckou aglomeraci.

12. 7. Dlouho očekávaná výzva na dlouhodobou mezisektorovou spolupráci pro ITI byla konečně vyhlášena 

Řídicí orgán OP VVV, tj. MŠMT, vyhlásil 11.7.2017 v 10 hodin výzvu Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI s termínem ukončení příjmu žádostí 15.11.2017.

11. 7.  Prezentace k proběhlému semináři 11.7.2017 (základní školy)

Dne 11.7. dopoledne proběhl v zasedací místnosti odboru ochrany v budově NAMIRO seminář pro žadatele k 8. výzvě zprostředkujícího subjektu ITI Olomoucké aglomerace s názvem „Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury základních škol“.

14. 6.  Prezentace k proběhlému semináři 14.6.2017 (OP PIK) 

V sále zastupitelstva města Olomouce proběhl informační seminář Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

1. 6. Navýšení alokace výzvy pro střední a vyšší odborné školy 

Nositel ITI (výzva č. 11) a zprostředkující subjekt ITI (výzva č. 7) navýšili alokace svých výzev pro střední a vyšší odborné školy ze 100 mil. Kč na 120 mil. Kč (dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj), v souvislosti s tímto byla také alikvotně navýšena částka státního rozpočtu pro výzvu. 

 
Právní elektronický systém prošel Sněmovnou | Tisk |  E-mail
Pondělí, 11 září 2017

Poslanci v pátek podpořili ve třetím čtení novelu zákona o Hospodářské a Agrární komoře ČR, která umožňuje vznik Právního elektronického systému pro podnikatele. Zástupci Hospodářské komory ČR rozhodnutí Sněmovny oceňují, protože právě PES je prvním krokem na cestě k odstranění administrativní zátěže tuzemských podnikatelů a živnostníků. Každá velká firma i nejmenší živnostník si díky tomuto projektu budou moci snadno a rychle na jednom místě ověřit všechny povinnosti, které se týkají právě jejich odvětví a profese. 

„Jsem opravdu velmi rád, že Sněmovna posvětila Právní elektronický systém ještě před volbami a vážím si široké politické podpory tohoto projektu. Jmenovitě bych chtěl poděkovat zástupci předkladatelů poslanci Zbyňku Stanjurovi a sněmovnímu zpravodaji poslanci Martinu Kolovratníkovi. Pro české podnikatele a živnostníky je to skvělá zpráva, protože věřím, že PES jejich podnikání velmi usnadní a pomůže jim lépe se orientovat v české džungli předpisů. Nyní se soustředíme na úspěšné dokončení legislativního procesu v Senátu,“ řekl prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý.

Elektronický hlídač povinností zpřehlední a utřídí všechna příslušná pravidla a předpisy, v nichž se v současnosti často neorientují ani samotní úředníci, kteří mají na jejich dodržování dohlížet. Například zákon o dani z příjmů se jen od začátku tohoto tisíciletí měnil skoro stočtyřicetkrát, legislativa týkající se správních poplatků dokonce stoosmdesátkrát.

Tvůrcem projektu PES je prezident ICT unie a mimo jiné také autor CzechPointů Zdeněk Zajíček. „Když bude chtít podnikatel například v autodopravě zjistit všechny své povinnosti, jednoduše svůj obor zadá do příslušné kolonky a objeví se všechna pravidla, která musí jako autodopravce dodržet. Do e-mailu by mohl přijímat i upozornění na blížící se termín povinných plateb,“ doplňuje Zajíček.

Hospodářská komora ČR v současné době již pracuje na demoverzi celého systému, který začne být naplňován již v průběhu roku 2018. Start ostrého provozu s prvním balíkem zákonů bude v roce 2019. Více informací na webu www.pespropodnikatele.cz.

Zdroj: HK ČR

 
Hospodářská komora ČR bude spolupracovat s Českým olympijským výborem | Tisk |  E-mail
Čtvrtek, 31 srpen 2017

Hospodářská komora ČR bude spolupracovat s Českým olympijským výborem

 

Hospodářská komora ČR navazuje na tradiční spolupráci s českým sportem a uzavřela strategické memorandum s Českým olympijským výborem o vzájemné pomoci. Cílem memoranda je intenzivní spolupráce, podpora sportu a propagace olympijských sportovních disciplín směrem k podnikatelské veřejnosti. Hospodářská komora pomůže s hledáním českých exportních firem a zprostředkováním jejich prezentace v Českém domě v rámci zimních olympijských her v korejském Pchjongčchangu v roce 2018.

 

„Toto memorandum je signálem, že Hospodářská komora vedle řady kulturních akcí plně podporuje také sport. Považuji to za logické gesto i vzhledem k blížícím se zimním olympijským hrám v korejském Pchjončchangu, jsme připraveni olympijský výbor maximálně podpořit a částečně tak přispět k úspěchům českého sportu,“ řekl k podpisu dohody prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. Hospodářská komora se mimo jiné zavazuje, že bude aktivity Českého olympijského výboru podporovat v rámci své široké členské základny, která čítá na 15 tisíc velkých, středních i malých firem a živnostníků. Vzniká tak jedinečný prostor pro potenciální podporu sportu ze strany začleněných podniků a firem.

 

Předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval ocenil, že české firmy se budou podílet na propagaci České republiky v Českém domě, který v Koreji bude místem oslav úspěchů a setkávání všech českých sportovců na ZOH. „Spojili jsme síly a v zahraničí budeme prezentovat při sportu nejenom Českou republiku, ale také český průmysl,“ řekl Kejval.  

 
Semináře pro žadatele od Krajského úřadu Olomouckého kraje | Tisk |  E-mail
Úterý, 22 srpen 2017

 Semináře k Mezinárodnímu visegradskému fondu, programům Evropské územní spolupráce a Komunitárním programům EU

Dovolujeme si Vás pozvat na dva semináře pro žadatele, které pro Vás připravilo oddělení regionálního rozvoje Krajského úřadu Olomouckého kraje a na kterých Vám budou předány aktuální informace ohledně následujících programů:

1.       Mezinárodní visegrádský fond, programy Evropské územní spolupráce (Interreg CENTRAL EUROPE, Interreg DANUBE, Interreg EUROPE, ESPON 2020, URBACT III)

Termín :                      pondělí 18. září 2017, 10:00 hodin, Krajský úřad Olomouckého kraje (Kongresový sál), Jeremenkova 40a, Olomouc

Přednášející:             Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ústav územního rozvoje Brno, Institut pro regionální spolupráci Brno, Sekretariát Mezinárodního visegrádského fondu Bratislava, realizátoři příkladů dobré praxe

Registrace:                 do 12. 9. 2017 na e-mailové adrese Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

Program:                    v Příloze č. 1, určeno veřejnoprávním institucím a jimi zřízeným organizacím, univerzitám, výzkumným organizacím, neziskovým organizacím, církvím, soukromým subjektům

  Příloha ke stažení zde: http://www.khkok.cz/index.php?option=com_remository&Itemid=4&func=fileinfo&id=844

 

2.       Komunitární programy EU (LIFE, Europe for Citizens, Kreativní Evropa, HORIZONT 2020, COSME)

Termín :                      středa 4. října 2017, 10:30 hodin, Krajský úřad Olomouckého kraje (Kongresový sál), Jeremenkova 40a, Olomouc,

Přednášející:             Ministerstvo životního prostředí, Úřad vlády ČR, Kancelář Kreativní Evropa, Technologické centrum AV ČR

Registrace:                 do 29. 9. 2017 na e-mailové adrese Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny


Program:                    v Příloze č. 2

Příloha ke stažení zde: http://www.khkok.cz/index.php?option=com_remository&Itemid=4&func=fileinfo&id=843 

                                       Dopolední program určen především veřejnoprávním institucím a jimi zřízeným organizacím, univerzitám, výzkumným organizacím, neziskový organizacím, církvím, soukromým subjektům.

                                       Odpolední program určen především univerzitám, výzkumným organizacím, malým a     středním podnikům, soukromým subjektům. 

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Následující > Konec >>

Výsledky 28 - 36 z 1116