Hlavní stránkaKontakty KHK OKOHK JeseníkOHK ProstějovOHK Šumperk
CZ flag
Centrální registr produktů a firem Hospodářské komory České republiky Axis4.info
Projekty a publikace

  bussinesspoint_rgb-149x81

  logo_obasnk 

  publikace_2014_titulka_4

 
       
 
nsk-logo
   
 
logo

 

Aktuality
Aktualizovaná příručka pro podnikání nyní k dispozici | Tisk |  E-mail
Čtvrtek, 26 leden 2017

Aktualizované vydání souhrnné Příručky pro podnikání určené živnostníkům, malým a středním podnikům naleznete na webových stránkách komory pod odkazem:

http://www.komora.cz/pro-podnikani/prirucka-pro-podnikatele/prirucka-pro-podnikani-2017.aspx

V příručce je možné prostudovat základní informace k podnikání dle aktuální legislativy jako například přehled pracovněprávní problematiky včetně vzoru pracovní smlouvy, rozdíl mezi OSVČ a obchodní společností, nebo vzor smlouvy o dílo včetně podrobného komentáře, což je v praxi řemeslníků nejčastější typ smluvního vztahu.

Zdroj: Hospodářská komora ČR 

 

 
Novinky z ITI Olomoucké aglomerace | Tisk |  E-mail
Čtvrtek, 26 leden 2017

25. 1. Avíza výzev OP VVV pro ITI

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, jako Řídicí orgán operačního programu Vývoj, výzkum a vzdělávání, koncem minulého týdne uveřejnilo avíza výzev Předaplikační výzkum pro ITI a Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI.

16. 1. V pondělí 16. ledna byla vyhlášena 5. výzva ITI OA

Statutární město Olomouc, jako nositel ITI Olomoucké aglomerace, vyhlásilo další, v pořadí už pátou, výzvu pro předkládání integrovaných projektů. O finanční podporu se tentokrát mohou hlásit zájemci o nákup vozidel pro přepravu osob.

28. 12. Řídicí výbor ITI OA schválil první projekty

Projekty za několik stovek milionů korun schválil řídicí výbor ITI Olomoucké aglomerace. Historicky první výzvy, které řídicí výbor vypsal, zahrnovaly obnovu kulturních památek, budování či modernizaci dopravních uzlů, modernizaci městské dopravy na drážním principu a rozvoj systémů optimalizace a řízení dopravy.


16. 12. Aktualizace hodnoticích kritérií ITI v IROP

Na Monitorovacím výboru IROP byla schválena kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím ITI Olomoucké aglomerace pro vybraná opatření.

 

 
Hospodářská komora zjišťuje, jak se daří malým a středním podnikům | Tisk |  E-mail
Pátek, 20 leden 2017

Jak se vyvíjí obrat vaší firmy? Změnil se počet vašich zaměstnanců ve srovnání s předchozím obdobím? Zvýšíte ceny? Jaký očekáváte v průběhu první poloviny roku 2017 celkový vývoj pro vaši firmu? Tyto a další otázky pokládá podnikatelům v právě spuštěné anketě Hospodářská komora ČR.


Komorový barometr přináší každý rok informace reflektující každodenní problémy podnikání i všeobecnou ekonomickou situaci v zemi. Anketa je organizována s půlroční periodicitou mezi členy Hospodářské komory ČR a výsledky průzkumu budou využity při činnosti Hospodářské komory ČR ve vztahu k orgánům státní správy, evropským podnikatelským reprezentacím a také k představitelům Evropské komise. Dále budou využity při predikci statistických výsledků výkonnosti české a evropské ekonomiky.


Minulá analýza například ukázala, že více než 40 % malých a středních podniků očekávala zlepšení své ekonomické situace ještě do konce minulého roku. Největší optimismus pak panoval mezi středně velkými firmami (51–250 zaměstnanců). Výsledky aktuálního barometru ukáží další vývoj tohoto trendu.


Svými postřehy mohou podnikatelé do ankety přispívat do 31. ledna 2017.


Hospodářská komora České republiky je největším zástupcem podnikatelů, sdružuje téměř 15 tisíc členů organizovaných v 60 regionálních a 98 oborových asociacích. Disponuje nejhustší sítí regionálních zastoupení, podnikatelům je k dispozici v 73 městech po celé ČR. Hospodářská komora je jediným zákonným zástupcem podnikatelů, ukotveným v zákoně č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR.

 
Funkčnost Režimu Ukrajina kvůli nedostatečné podpoře státu ohrožena | Tisk |  E-mail
Pondělí, 16 leden 2017

TISKOVÁ ZPRÁVA

Zaměstnavatelé ztrácejí trpělivost. Na pracovní síly z Ukrajiny musí kvůli českým úřadům čekat už více než pět měsíců

Praha, 16. ledna 2017Vládní program na rekrutaci pracovních sil z Ukrajiny se stává nefunkční. Zaměstnavatelé musí kvůli nízkým kvótám a zahlcení českého konzulátu ve Lvově čekat už více než pět měsíců, než budou jimi vybraní zaměstnanci na Ukrajině vůbec pozváni na konzulát k pohovoru. Hospodářská komora varuje, že pokud vláda neschválí zvýšení kvót a urychlené personální posílení konzulátu ve Lvově, program se zhroutí. Dnes o tom bude Hospodářská komora jednat na zasedání tripartity.

 „Program je za současných podmínek nefunkční. Kvóty jsou nastaveny velice nízko a několikaměsíční čekání na příchod ukrajinských zaměstnanců do podniků je pro firmy nepřijatelné. Zaměstnavatelé kvůli českým úřadům ztrácejí trpělivost, protože vyvinuli hodně sil i prostředků pro nalezení vhodných uchazečů na Ukrajině, nyní ale nemohou organizovat svou výrobu a plnit zakázky,“ upozorňuje viceprezidentka Hospodářské komory Irena Bartoňová Pálková s tím, že program Režim Ukrajina byl vládou schválen právě pro to, aby se předešlo zdlouhavým procedurám při udělování zaměstnaneckých karet. Program má také zmírnit hospodářské ztráty kvůli nedostatku zaměstnanců.

Služební zákon ale neumožňuje rychle přijmout další pracovníky konzulátu a tak zdlouhavý proces ze strany českých úřadů nyní způsobuje firmám další potíže. „Mezitím vybraní a domluvení zaměstnanci na ukrajinské straně ztrácejí zájem s potenciálním zaměstnavatelem spolupracovat a rozhodnou se pro jinou firmu nebo jinou zemi,“ upozorňuje Bartoňová Pálková.

Vláda původně schválila kvótu celkem 3800 žádostí o zaměstnaneckou kartu ročně, přičemž třeba v polovině prosince byla již vyčerpána kvóta pro duben 2017. Tyto limity jsou ale podle Hospodářské komory nízké, firmám se podle nejnovějších dat úřadů práce nedaří obsadit více než 130 tisíc volných pozic.

Hospodářská komora od spuštění programu v srpnu loňského roku již vyřídila 350 žádostí firem o 2257 pracovních sil. Největší poptávka je po obráběčích, svářečích, montážních dělnících, skladnících, obsluhách vysokozdvižných vozíků nebo řidičích nákladních vozidel, firmy ale postrádají také třeba švadleny, pekaře, pěstitele nebo tiskaře.

Zaměstnavatelé musí nejprve neobsazené pracovní místo nabídnout prostřednictvím Úřadu práce občanům ČR. Až tehdy, jakmile není volné pracovní místo ani po 30 dnech obsazené, je pozice zařazena do centrální evidence volných míst pro zaměstnaneckou kartu, a tudíž je možné ji nabídnout i uchazečům z Ukrajiny.

 

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

 

 

 
Netrestejte úspěšné. S odlivem zisků z ČR bojujte zvyšováním atraktivity naší země | Tisk |  E-mail
Pátek, 13 leden 2017

TISKOVÁ ZPRÁVA

Hospodářská komora: Netrestejte úspěšné. S odlivem zisků z ČR bojujte zvyšováním atraktivity naší země

Praha, 13. ledna 2017Hospodářská komora ČR odmítá zavedení sektorové a progresivní podnikové daně, které navrhuje jako jedno z opatření proti odlivu zisků z ČR studie předkládaná na pondělní Plenární schůzi Rady hospodářské a sociální dohody ČR (tripartita). „S problémem odlivu zisků do zahraničí lze bojovat jen zaváděním motivačních nástrojů směrem k reinvesticím, nikoliv donucováním,“ upozorňuje prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

 „Skutečně funkčním a v zahraničí osvědčeným nástrojem je jen podpora přesídlení firem do ČR,“ vysvětluje prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. K tomu je ale podle něj nezbytné, aby stát zlepšil atraktivnost investičního prostředí v ČR, a to především plošným snížením celkové daňové a administrativní zátěže, zjednodušením právního prostředí, posílením právních jistot, zlepšením infrastruktury a celkovým zatraktivněním podnikatelského klimatu.

Sektorové a progresivní podnikové daně přitom navrhuje jako jedno z opatření na tripartitu předkládaná studie s názvem Analýzu odlivu zisků: Důsledky pro českou ekonomiku a návrhy opatření a související problematika. Podle Hospodářské komory materiál Úřadu vlády sice dobře diagnostikuje jednu z největších aktuálních bolestí české ekonomiky, navrhované léčebné postupy ale nebudou funkční ani v krátkodobém a ani dlouhodobém horizontu.

„Uvažujme také o zavedení nových nástrojů, které by nahradily stávající, v řadě ohledů překonané investiční pobídky a vedly k přílivu kapitálu do tuzemska v podobě investičních fondů a správy aktiv po vzoru například Lucemburska či Irska. Souběžně by totiž mohly i zmírnit odliv vlastního tuzemského kapitálu do ciziny,“ načrtl Dlouhý.

Pokud se centrem zájmů původně zahraničních investorů stane Česká republika, tj. majitelé, anebo i celé firmy přesídlí do ČR, existuje šance, že větší část zisků bude reinvestována nebo utracena v samotné ČR. „Přispěje to ke zvýšení HDP, růstu tuzemských mezd a větší zaměstnanosti, což se zprostředkovaně projeví mimo jiné v dalším zvýšení příjmů veřejných rozpočtů z daní a pojistného,“ potvrzuje poradce prezidenta Hospodářské komory Ladislav Minčič, podle něhož dosavadní investiční pobídky nemohou již být efektivní a jsou navíc snadno politicky zneužitelné. „V poslední době se hovoří – a diskutuje o tom i vláda – o zatraktivnění trvalého pobytu v ČR pro významné investory,“ připomíná Minčič.

Jedním z doporučení analýzy je i zvyšování mzdové úrovně v ČR. Dle Hospodářské komory ČR zcela jistě existuje souvislost mezi mzdovou konvergencí a částkami přesouvanými z ČR do jiných zemí EU, nicméně současné autonomně prosazované snahy o zvyšování mezd nemohou být nástrojem, ale cílem politiky zmírňující odliv zisků.

„Transferované zisky vytvářejí polštář, který je možné v přijímajících státech použít na navyšování mezd, a ztěžují tak příjmovou konvergenci. Má-li proto v ČR docházet ke zvyšování mzdové úrovně, musí být založeno vedle růstu produktivity práce i na stimulačních opatřeních snižujících samu atraktivitu odlivu zisku do zahraničí,“ uzavírá Vladimír Dlouhý.

 

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

 

 

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Následující > Konec >>

Výsledky 55 - 63 z 1084