Hlavní stránkaKontakty KHK OKOHK JeseníkOHK ProstějovOHK Šumperk
CZ flag
Centrální registr produktů a firem Hospodářské komory České republiky Axis4.info
Aktuality
Pozvánka na seminář „Indonésie a Filipíny – exportní příležitosti pro české firmy“ | Tisk |  E-mail
Pondělí, 04 prosinec 2017

Brněnský Exportní seminář o obchodních příležitostech v Indonésii a na Filipínách se koná 12. prosince od 09:00 v budově Regionální hospodářské komory Brno (Výstaviště 1, 648 04 Brno). Na semináři vystoupí ředitel Odboru ekonomické diplomacie Ministerstva zahraničních věcí Marek Svoboda, ekonomičtí diplomaté ze zastupitelských úřadů ČR v Indonésii a na Filipínách, zástupci firem vyvážejících do těchto států a zástupci Regionální hospodářské komory Brno a partnera akce Komerční banky. Součástí semináře budou konzultace s ekonomickými diplomaty. Na konzultace bude možné přihlásit se v den akce od 08:30 při vstupu do budovy.

Na akci se můžete hlásit zde:

Program akce naleznete zde:

 
KHK OK pozvala podnikatele na přehlídku prvotřídní práce vědců z Univerzity Palackého | Tisk |  E-mail
Pátek, 01 prosinec 2017

Ve čtvrtek 30. listopadu uspořádala Univerzita Palackého v Olomouci (UPOL) – Centrum regionu Haná (CRH) pro biotechnologický a zemědělský výzkum a Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Olomouckého kraje (KHK OK) akci s názvem „Okno do světa výzkumu pro podnikatele“.  

Pracovníci špičkových detašovaných vědeckých center UPOL v rámci této akce prezentovali výsledky své práce podnikatelům s cílem navázat budoucí vzájemnou spolupráci formou spolupodílení se na procesu designu produktů, jejich testování a poskytnutí licence. V úvodní části přednáškového programu vystoupil i viceprezident Hospodářské komory ČR a předseda představenstva KHK OK, Ing. Bořivoj Minář, který akcentoval relevanci této iniciativy.

Excelentní vědecké výsledky obou center se materializují v unikátní know-how a konkrétní produkty. RCPTM boduje ve světě mimo jiné s tzv. All sky kamerami, světově unikátním mössbauer spektrometrem, boroskopem či detektory kosmického záření. Nejen tuzemské partnery chce oslovit s přelomovou technologií imobilizace nanočástic stříbra, metodami využití nanočástic železa např. ve zdravotnictví či službami certifikační laboratoře R-LAB.

CRH se specializuje zejména na šlechtění rostlin a vývoj chytrých hnojiv, jež dokáží plnit svou funkci i v extrémně slabých koncentracích. Příkladem konkrétních produktů práce vědců je přípravek LICIT na podporu růstu širokolistých plodin či vývoj derivátů cytokyninů – látek využitelných ke zvrácení procesu stárnutí tkáňových kultur. CRH zároveň disponuje svými poli, testování vlastních látek tedy může probíhat formou polního pokusnictví a výsledkem jsou tak data vycházející z reálných přírodních podmínek.

Obě vědecké instituce mají bohaté zkušenosti s aplikovaným výzkumem a spoluprací s komerčními subjekty, kterých jsou ochotné plně využít v rámci nových zajímavých partnerství. Jak ostatně upozornil viceprezident HK ČR Minář, kooperace tuzemských výzkumných institucí s českými podniky je jedinečnou šancí posílit českou ekonomiku a zároveň snížit její závislost na přílivu zahraničního technologického know-how.

Okno do světa výzkumu se tedy ve čtvrtek plně otevřelo českým firmám. Zástupci některých z nich si příležitost nenechali ujít a jednali o navázání spolupráce ihned po skončení přednáškového bloku…

Autor: M. Pirkl, KHKOK

 
Přinášíme vám novinky z ITI Olomoucké aglomerace | Tisk |  E-mail
Středa, 29 listopad 2017

14. zasedání Řídícího výboru ITI Olomoucké aglomerace

Dne 27. 11. 2017 se ve 14:00 hodin konalo již 14. a poslední zasedání Řídícího výboru pro realizaci strategie ITI Olomoucké aglomerace v roce 2017.

Avízo výzvy nositele ITI č. 22 NEMOVITOSTI

Na svém 14. zasedání, projednal Řídicí výbor ITI výzvu Nemovitosti. Výzva bude finálně schválena na Radě města Olomouce dne 5. 12. 2017.

Prezentace k proběhlému semináři 24. 11. 2017 (OP PIK)

V pátek 24. 11. 2017 proběhl seminář zaměřený na podnikatele realizující firemní vývoj, inovace a spolupráci s výzkumem, který spolu s partnery pořádalo OK4INOVACE.

Nejaktuálnější informace OP PIK v ITI Olomoucké aglomeraci jsou uvedeny v prezentaci zde. Prezentace ostatních přednášejících jsou ke stažení na http://www.ok4inovace.cz

Vyhlášeny další výzvy nositele ITI OA pro podnikatele v rámci OP PIK

Dne 6. 11. 2017  byly vyhlášeny další dvě výzvy nositele ITI OA k předkládání projektových záměrů v rámci programu OP PIK, a to výzva č. 21 Inovace – Inovační projekt a výzva č. 23 Potenciál.

Seminář: Zdroje financování firemního vývoje, inovací a spolupráce s výzkumem

Sdružení OK4Inovace pořádalo ve spolupráci s partnery, VTP UP a Okresní hospodářskou komorou  informační seminář na dotační příležitosti v oblasti financování firemního vývoje, inovací a spolupráce s výzkumem. Seminář se konal 24. 11. 2017 v Olomouci v budově Krajského úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a v Olomouci.

Program zahrnoval:

Národní inovační fond (NIF) - rizikový kapitál pro začínající inovativní podnikatele (MPO)

SME Instrument - evropský dotační program pro excelentní start-up projekty (JIC)

Program INOSTART - záruka za úvěry začínajícím podnikatelům (Erste Grantika Advisory)

Program OP PIK podpory firemního vývoje a inovací  (Agentura pro podporu podnikání a inovace)

ITI Olomoucké aglomerace - zvýhodněný přístup k dotacím z OP (Magistrát města Olomouce)

Dotace technologické agentury ČR a CI pro inovativní firmy a start-upy (CzechInvest)

Zvýhodněné daňové odpočty firemních nákladů na výzkum a vývoj (SmartTech Solution)

 

Ve výzvách ITI je 377 milionů pro vědu a dopravu

Rada města dne 26. 9. 2017 schválila vyhlášení nových výzev Integrované teritoriální investice (ITI) Olomoucké aglomerace. Výzvy se týkaly projektů zabývajících se rozvojem vědecko-technických parků, inovačních center a komercializace výsledků výzkumu, stejně jako výstavby a modernizace přestupních terminálů veřejné dopravy a rozvoje systémů pro řízení a optimalizaci dopravy.

Jednalo se o výzvy s pořadovými čísly 16, 19 a 20, které byly předjednány a schváleny v řídícím výboru ITI. „Texty výzev připravují tematičtí koordinátoři ve spolupráci s manažerem, který také na základě zmapování absorpční kapacity a dalších analýz stanovuje alokaci a podmínky výzev,“ poznamenal primátor Antonín Staněk. Výzvy byly uveřejněny na úřední desce města a na webových stránkách ITI.  

Cílem výzvy číslo 16, v níž je k dispozici 262 milionů korun, je zvýšení intenzity a účinnosti spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích. Příjem začal 13. října 2017 a skončil 27. 10. 2017.

U výzev číslo 19 a 20 zaměřených na dopravu byly projektové záměry přijímány rovněž od 13. října. Na výstavbu a modernizaci přestupních terminálů veřejné dopravy  bylo  určeno 10 milionů korun a na rozvoj systémů pro řízení a optimalizaci dopravy je vyhrazeno 105 milionů. Výzvy jsou určeny městům Olomouc, Prostějov a Přerov, které jsou vlastníky či správci dopravní infrastruktury. Příjem projektových žádost do výzvy 19 skončil 13. 10. 2017 a příjem projektových záměrů do výzvy č. 20 končí 4. 7. 2018. 

Pro Olomouckou aglomeraci bylo v ITI alokováno přibližně 4,4 miliardy korun. Ty musí být vyčerpány do roku 2023. Integrované teritoriální investice slouží k provázanému rozvoji a zvýšení konkurenceschopnosti celého regionu, nikoliv jen jednoho města či obce

Aktuální harmonogram výzev na rok 2017 a 2018

Řídicí výbor ITI OA na svém jedenáctém jednání 28. 8. 2017 schválil aktualizovaný ​Harmonogram výzev strategie ITI OA na rok 2017 a předběžný harmonogram výzev na 1. pololetí roku 2018.

Integrované teritoriální investice přináší nové příležitosti pro podnikatele a firmy v Olomoucké aglomeraci! Výzvy OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) pro ITI Olomouckou aglomeraci jsou již v plném proudu. Přichází tedy příležitost pro podnikatelský sektor, v rámci OP PIK je na podporu integrovaných projektů vyčleněno 1,2 miliardy korun. 

Základní informace o OP PIK pro ITI Olomoucké aglomerace a plánovaný harmonogram výzev naleznete v přiloženém letáčku zde.

 

 
Vyhlášeny další výzvy nositele ITI OA pro podnikatele v rámci OP PIK | Tisk |  E-mail
Pondělí, 27 listopad 2017

Dne 6. 11. 2017 byly vyhlášeny další dvě výzvy nositele ITI OA k předkládání projektových záměrů v rámci programu OP PIK, a to výzva č. 21 Inovace – Inovační projekt a výzva č. 23 Potenciál.

Celková alokace výzvy č. 21 Inovace – Inovační projekt je 240 000 000 Kč a je určena pro všechny velikosti podnikatelských subjektů. Dotace na jeden projekt je poskytována až do výše 45 % v závislosti na velikosti podniku. Více informací o výzvě nositele ITI OA a jejích podmínkách naleznete zde.

Celková alokace výzvy č. 23 Potenciál je 150 000 000 Kč a je také určena pro všechny velikosti podnikatelských subjektů. Dotace na jeden projekt je 50% bez ohledu na velikost podniku. Více informací o výzvě nositele ITI OA a jejích podmínkách naleznete zde.

Příjem projektových záměru bude zahájen dne 11. 12. 2017 v 10:00 hod.

 
Právě vychází 7. číslo Občasníku pro podnikatele | Tisk |  E-mail
Úterý, 07 listopad 2017

Vážení přátelé, právě vyšlo nejnovější číslo Občasníku pro podnikatele. Přečíst si zde můžete o nadcházejících akcích, které pořádá jak KHK OK, tak i OHK Olomouc a OHK Prostějov. Kromě toho samozřejmě Občasník připomíná řadu zajímavých událostí a informací, které v uplynulém období mohly podnikatele v Olomouckém kraji zajímat. 

 

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Následující > Konec >>

Výsledky 10 - 18 z 1114