Hlavní stránkaKontakty KHK OKOHK JeseníkOHK ProstějovOHK Šumperk
CZ flag
Centrální registr produktů a firem Hospodářské komory České republiky Axis4.info
Základní informace | Tisk |  E-mail
 
khkok
KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA
OLOMOUCKÉHO KRAJE 

Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje (KHK OK) vznikla v roce 1999 a funguje jako dobrovolné sdružení okresních hospodářských komor okresů Jeseník, Olomouc, Prostějov a Šumperk. Důvodem jejího založení bylo zajistit jednotné zastupování zájmů podnikatelů na úrovni kraje. Je tak vyplněna mezera ve struktuře hospodářských komor, která zde vznikla vytvořením vyšších územně samosprávných celků – krajů. KHK OK je právnickou osobou založenou v souladu s ustanovením § 20f a násl. Občanského zákoníku. Je zapsána v registru zájmových sdružení právnických osob vedeném Krajským úřadem Olomouckého kraje.
Členská základna Krajské hospodářské komory je tvořena okresními hospodářskými komorami v Olomouckém kraji. Podnikatelé mají možnost stát se členy kterékoli z okresních komor, které se nachází v bývalých okresních městech Olomouckého kraje a poskytují širokou nabídku profesionálních služeb pro podnikatele.

Hlavním předmětem činnosti úřadu KHK OK je:

  • spoluutvářet podnikatelské klima kraje, podporovat podnikatelské aktivity, prosazovat, ochraňovat a hájit cíle podnikatelských subjektů, které jsou členy okresních hospodářských komor (OHK), zejména malých a středních podnikatelů
  • pracovat jako zájmové, nepolitické a nezávislé sdružení hospodářských komor okresů Jeseník, Olomouc, Prostějov a Šumperk
  • zastupovat, koordinovat, prosazovat a hájit zájmy členských OHK
  • aktivně se podílet na rozvoji podnikání regionálních podnikatelských subjektů v kraji, v České republice a v zahraničí, zejména v EU
  • úzce spolupracovat se státními, regionálními a podnikatelskými subjekty a všemi příslušnými orgány a institucemi na rozvoji kraje
  • vykonávat vlastní hospodářskou činnost k získání zdrojů na podporu malého a středního podnikání 
Orgány komory     
Úřad komory      
Výroční zprávy
   
Členství v komoře
   
Základní dokumenty