Hlavní stránkaKontakty KHK OKOHK JeseníkOHK ProstějovOHK Šumperk
CZ flag
Centrální registr produktů a firem Hospodářské komory České republiky Axis4.info
Režim Ukrajina | Tisk |  E-mail

REŽIM UKRAJINA

 

O PROJEKTU

 

 Kontaktní adresa:  Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

 

 

PRO PRVOTNÍ PODÁNÍ ŽÁDOSTI K ZAŘAZENÍ DO PROJEKTU FIRMA POUŽIJE:

Základní informace / Žádost o zařazení do Režim Ukrajina /  Formulář seznamu žadatelů o zaměstnaneckou kartu

SEZNAM DODÁVANÝCH PŘÍLOH 

Formulář čestného prohlášení     

PŘI OPAKOVANÉM PODÁNÍ FIRMA POUŽIJE:

Nahlášení dalšího uchazeče do Režimu Ukrajina /   Formulář seznamu žadatelů o zaměstnaneckou kartu  

 

AKTUÁLNĚ 

 

Hospodářská komora ČR se rozhodla od 1. ledna 2018 zpoplatnit služby v rámci pilotního projektu Zvláštních postupů pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny. Částku pro vystavené doporučení pro zaměstnavatele stanovila HK ČR ve výši 1000,- bez DPH za doporučení. 

 

ZPOPLATNĚNÍ DOPORUČENÍ PRO REŽIM VYSOCE KVALIFIKOVANÝCH

Každá žádost

1000,-

 

Vážení uchazeči o zařazení do Režimu Ukrajina, dovolte nás informovat o tom, že ke dni 1. června 2017 dojde k navýšení ceníku za služby v rámci zařazování žádostí do projektu. Viz tabulka níže.

Ceník za služby v rámci zařazení žádosti do projektu Režim Ukrajina

 

Ceník - Režim Ukrajina, platný od 1. 6. 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

žádost

cena za jednoho uchazeče

 

 

první žádost

2500,- Kč

200,- Kč

 

 

opakovaná žádost

1000,- Kč

200,- Kč

 

 

Pozn.: uvedené ceny jsou bez DPH

 

 

 

 

 

 

 

ZMĚNA SYSTÉMU INFORMOVÁNÍ O TERMÍNECH K PODÁNÍ ŽÁDOSTI:

-    GK Lvov bude o termínech pro přijetí žádostí informovat e-mailem zaměstnavatele, nikoliv přímo žadatele

-     tj. je nutné, aby každý zaměstnavatel uvedl svoji e-mailovou adresu, na kterou bude možné oznámení zaslat

-     zaměstnavatel vyrozumí o termínu podání "své" zaměstnance - žadatele

-     je na zodpovědnosti zaměstnavatele a žadatelů, zda termín využijí či nikoliv

-     termíny stanovené GK Lvov jsou fixní, tyto nelze měnit (tj. rovněž prosíme informovat zaměstnavatele, aby z důvodů informací o termínech GK Lvov nekontaktovali)

-     vyrozumění o termínu k podání žádosti o zaměstnaneckou kartu bude zaměstnavateli zasláno obvykle do 14-ti dnů ode dne doručení žádosti na MZV (s ohledem na množství žádostí zasílaných na MZV)

 

  Návrh opatření za účelem efektivního využívání navýšené kapacity GK LVOV:

 1. Nemožnost kontaktovat žadatele telefonicky

( a/uvedené tel. číslo neexistuje, b/i přes opakované pokusy min. 3x se nepodaří žadatele kontaktovat)

navrhované řešení:

I.                    žadatel může uvést jiné tel. číslo (zaměstnavatele nebo koordinátora), které bude kontaktováno za účelem informování o termínu – stanovený termín, o kterém je informován žadatel prostřednictvím jiného tel. čísla, je závazný,

II.                 v případě, že GK Lvov ve 3 pracovních dnech učinil 3 neúspěšné pokusy o kontaktování žadatele/kontaktního čísla v různou denní dobu, GK Lvov vyrozumí stanovenou kontaktní osobu zaměstnavatele uvedenou v žádosti o zařazení do REŽIMU UKRAJINA a té sdělí nový závazný termín “na konci řady“ pro podání žádosti, o tento náhradní termín bude snížena měsíční kvóta,

III.               nemožnost zkontaktovat se se žadatelem nebo jiným kontaktním číslem ve více než 1/2 žádostí od daného zaměstnavatele je důvodem pro vyřazení zaměstnavatele z REŽIMU UKRAJINA, o této skutečnosti bude MZV informovat garanta a MPO, které rozhodne o vyřazení zaměstnavatele z REŽIMU UKRAJINA na dobu 1 roku.

 

2. Žadatel se nedostaví ve stanoveném termínu

 

navrhované řešení:

I.                    MZV vyrozumí garanta, žadatel bude z REŽIMU UKRAJINA vyřazen, zaměstnavatel musí podat novou přihlášku,

II.                 v případě, že se žadatel nedostaví ve stanoveném termínu ve více než 1/3 žádostí od daného zaměstnavatele, u nichž již byl stanoven termín, bude MZV informovat garanta a MPO a zaměstnavatel bude MPO vyřazen z REŽIMU UKRAJINA na dobu 1 roku.

3. Žadatel se dostaví, ale jeho žádost nebude způsobilá k přijetí [1]

navrhované řešení:

I.                    žadateli bude stanoven nový termín “na konci řady“, o tento náhradní termín bude snížena měsíční kvóta,

II.                 žádosti žadatelů, které nebudou způsobilé k přijetí ve více než 1/2 žádostí od daného zaměstnavatele budou důvodem pro vyřazení z Režimu, o této skutečnosti bude MZV informovat garanta a MPO, které rozhodne o vyřazení zaměstnavatele z REŽIMU UKRAJINA na dobu 1 roku.

GK Lvov posuzuje zařazené žádosti do REŽIMU UKRAJINA pro účely výpočtu kvóty 1 III., 2 II., 3 II. vždy samostatně, tj. konkrétní kvóta se vždy odvíjí od konkrétního podání (viz nahlášení dalšího uchazeče).

 

PILOTNÍ PROGRAM PRO VYSOCE KVALIFIKOVANÉ 

Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované

Žádost o vydání doporučení

V případě zájmu o zařazení do pilotního Režimu pro vysoce kvalifikované zaměstnance je nutné vyplnit Žádost o vydání doporučení a zaslat jej na email výše uvedený. Po vyplnění Žádosti o doporučení je (v případě, že bude žádost shledána v pořádku) vydáno samotné doporučení.

Doporučení se všemi dalšími dokumenty (Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované) se poté zasílá datovou poštou na datovou schránku Ministerstva průmyslu a obchodu.

Adresa datové schránky:

Vážený pan

Mgr. Lukáš Prokeš

Odbor evropského a mezinárodního práva

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Politických vězňů 931/20

112 49 Praha 1

Identifikátor datové schránky: bxtaaw4 

 


[1] Žadatel předloží formulář žádosti o jiný pobytový titul než je zaměstnanecká karta (např. schengenské vízum).