Hlavní stránkaKontakty KHK OKOHK JeseníkOHK OlomoucOHK ProstějovOHK Šumperk
CZ flag
Centrální registr produktů a firem Hospodářské komory České republiky Axis4.info
Projekty a publikace

  bussinesspoint_rgb-149x81

  logo_obasnk 

  publikace_2014_titulka_4

 
       
 
nsk-logo
   
 
logo

 

Režim Ukrajina | Tisk |  E-mail

REŽIM UKRAJINA

 AKTUÁLNĚ

 

1/ PRO PRVOTNÍ PODÁNÍ ŽÁDOSTI K ZAŘAZENÍ DO PROJEKTU ČI PŘI OPAKOVANÉM PODÁNÍ FIRMA POUŽIJE:

-   Žádost o zařazení do Režim Ukrajina / Nahlášení dalšího uchazeče do Režimu Ukrajina /   Formulář seznamu žadatelů o zaměstnaneckou kartu

 

2/ ZMĚNA SYSTÉMU INFORMOVÁNÍ O TERMÍNECH K PODÁNÍ ŽÁDOSTI:

-    GK Lvov bude o termínech pro přijetí žádostí informovat e-mailem zaměstnavatele, nikoliv přímo žadatele

-     tj. je nutné, aby každý zaměstnavatel uvedl svoji e-mailovou adresu, na kterou bude možné oznámení zaslat

-     zaměstnavatel vyrozumí o termínu podání "své" zaměstnance - žadatele

-     je na zodpovědnosti zaměstnavatele a žadatelů, zda termín využijí či nikoliv

-     termíny stanovené GK Lvov jsou fixní, tyto nelze měnit (tj. rovněž prosíme informovat zaměstnavatele, aby z důvodů informací o termínech GK Lvov nekontaktovali)

-     vyrozumění o termínu k podání žádosti o zaměstnaneckou kartu bude zaměstnavateli zasláno obvykle do 14-ti dnů ode dne doručení žádosti na MZV (s ohledem na množství žádostí zasílaných na MZV)

  

Návrh opatření za účelem efektivního využívání navýšené kapacity GK LVOV:

 

1.       nemožnost kontaktovat žadatele telefonicky

( a/uvedené tel. číslo neexistuje, b/i přes opakované pokusy min. 3x se nepodaří žadatele kontaktovat)

navrhované řešení:

I.                    žadatel může uvést jiné tel. číslo (zaměstnavatele nebo koordinátora), které bude kontaktováno za účelem informování o termínu – stanovený termín, o kterém je informován žadatel prostřednictvím jiného tel. čísla, je závazný,

II.                 v případě, že GK Lvov ve 3 pracovních dnech učinil 3 neúspěšné pokusy o kontaktování žadatele/kontaktního čísla v různou denní dobu, GK Lvov vyrozumí stanovenou kontaktní osobu zaměstnavatele uvedenou v žádosti o zařazení do REŽIMU UKRAJINA a té sdělí nový závazný termín “na konci řady“ pro podání žádosti, o tento náhradní termín bude snížena měsíční kvóta,

III.               nemožnost zkontaktovat se se žadatelem nebo jiným kontaktním číslem ve více než 1/2 žádostí od daného zaměstnavatele je důvodem pro vyřazení zaměstnavatele z REŽIMU UKRAJINA, o této skutečnosti bude MZV informovat garanta a MPO, které rozhodne o vyřazení zaměstnavatele z REŽIMU UKRAJINA na dobu 1 roku.

 

2.      žadatel se nedostaví ve stanoveném termínu

navrhované řešení:

I.                    MZV vyrozumí garanta, žadatel bude z REŽIMU UKRAJINA vyřazen, zaměstnavatel musí podat novou přihlášku,

II.                 v případě, že se žadatel nedostaví ve stanoveném termínu ve více než 1/3 žádostí od daného zaměstnavatele, u nichž již byl stanoven termín, bude MZV informovat garanta a MPO a zaměstnavatel bude MPO vyřazen z REŽIMU UKRAJINA na dobu 1 roku.

 

3.      žadatel se dostaví, ale jeho žádost nebude způsobilá k přijetí[1]

navrhované řešení:

I.                    žadateli bude stanoven nový termín “na konci řady“, o tento náhradní termín bude snížena měsíční kvóta,

II.                 žádosti žadatelů, které nebudou způsobilé k přijetí ve více než 1/2 žádostí od daného zaměstnavatele budou důvodem pro vyřazení z Režimu, o této skutečnosti bude MZV informovat garanta a MPO, které rozhodne o vyřazení zaměstnavatele z REŽIMU UKRAJINA na dobu 1 roku.

 

GK Lvov posuzuje zařazené žádosti do REŽIMU UKRAJINA pro účely výpočtu kvóty 1 III., 2 II., 3 II. vždy samostatně, tj. konkrétní kvóta se vždy odvíjí od konkrétního podání (viz nahlášení dalšího uchazeče).

 

 

Vypracoval: MZV, MPO

 [1] Žadatel předloží formulář žádosti o jiný pobytový titul než je zaměstnanecká karta (např. schengenské vízum).