Hlavní stránkaKontakty KHK OKOHK JeseníkOHK ProstějovOHK Šumperk
CZ flag
Centrální registr produktů a firem Hospodářské komory České republiky Axis4.info
Novinky z ITI Olomoucké aglomerace | Tisk |  E-mail

22. 3. Nositel ITI vyhlašuje další výzvu pro zkvalitnění vzdělávací infrastruktury

Dnes ve 14 hodin bude vyhlášena výzva nositele ITI, která je zaměřena na zkvalitnění vzdělávací infrastruktury středních a vyšších odborných škol. Výzva je koncipována jako průběžná s alokací 100 mil. Kč a bude vyhlášena do 31.8.2017. Příjem žádostí bude taktéž zahájen dnes ve 14 hodin prostřednictvím webové aplikace: http://pz.olomoucka-aglomerace.eu/. Bližší informace k výzvě jsou uvedeny v záložce výzvy/výzvy nositele ITI.

21. 3. Z prostředků ITI Olomoucké aglomerace přibudou modernizované tramvaje

Nové tramvaje, nové autobusy, zlepšení středního školství. Dalšími projektovými záměry se zabývalo jednání Řídicího výboru ITI Olomoucké aglomerace. V rámci těchto projektů mohou získat cestující v Olomouci modernizované tramvaje a v Prostějově nízkopodlažní autobusy. Řídicí výbor současně schválil vypsání další výzvy, která se týká středních a vyšších odborných škol.

14. 3.  Prezentace k proběhlému semináři 14.3.2017 (výzkum a vývoj)

14.3. dopoledne proběhl v zasedací místnosti odboru evropských projektů v budově NAMIRO seminář pro žadatele k výzvám nositele Předaplikační výzkum a Dlouhodobá mezisektorová spolupráce za přítomnosti nositele ITI a zprostředkujícího subjektu ITI. Nositel ITI seznámil žadatele s postupy administrace v rámci ITI Olomoucké aglomerace, se specifikami výzev nositele a s webovou aplikací, která slouží pro sběr projektových záměrů. Zprostředkující subjekt ITI představil způsob hodnocení projektů a další specifika postupu pro podání projektové žádosti v ISKP14+ oproti výzvám na individuální projekty.  Prezentace je k dispozici po rozkliknutí aktuality.

10. 3.  Prezentace k proběhlému semináři 8.3.2017 (podnikání)

V Clarion Congress Hotelu Olomouc proběhl pod záštitou Krajské hospodářské komory seminář k dotačním příležitostem pro podnikatele působící v Olomouckém kraji. Podnikatelé byli mj.. seznámeni s novinkami v ITI Olomoucké aglomeraci, konkrétně se jednalo o Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Prezentace je k dispozici po rozkliknutí aktuality.

7. 3. Prezentace k proběhlému semináři 6..3.2017 (cyklodoprava, bezpečnost, mateřské školy)

V pondělí 6.3.2017 proběhl v sále zastupitelstva města Olomouce Seminář pro žadatele k vyhlášeným výzvám nositele ITI Olomoucké aglomerace a zprostředkujícího subjektu ITI Olomoucké aglomerace za účasti Centra pro regionální rozvoj pro vyhlášené výzvy, týkající se Výstavby a rekonstrukce cyklistické infrastruktury, Infrastruktury pro předškolní vzdělávání a Zvyšování bezpečnosti v dopravě.  Prezentace je k dispozici po rozkliknutí aktuality.

Zdroj: olomoucka-aglomerace.eu 

 

 
< Předch.   Další >