Hlavní stránkaKontakty KHK OKOHK JeseníkOHK ProstějovOHK Šumperk
CZ flag
Centrální registr produktů a firem Hospodářské komory České republiky Axis4.info
Přinášíme vám novinky z ITI Olomoucké aglomerace | Tisk |  E-mail

30. 8. Avízo výzvy TECHNOLOGIE 

Nositel ITI Olomoucké aglomerace vyhlásil v pátek 1. 9. 2017 výzvu na Technologie z OP PIK. Jedná se o krátkou kolovou výzvu s odloženým příjmem žádostí, který bude zahájen 15. 9. 2017. Výzva bude ukončena 29. 9. 2017. Pracovní skupina, kde žadatelé představí své záměry, proběhne 12. 10. 2017. Řídicí výbor, který vydá Vyjádření o ne/souladu projektového záměru s integrovanou strategií, proběhne 23. 10. 2017 a žadatelům bude do 10 pracovních dní vydáno toto Vyjádření prostřednictvím webové aplikace, kde žádost vyplňovali. Vyjádření bude rozesláno všem žadatelům v rámci jednoho Řídicího výboru ITI v jeden okamžik, o tomto budou žadatelé informování prostřednictvím emailu.

29. 8. Začínají se rozbíhat výzvy OP PIK pro ITI Olomouckou aglomeraci 

Začátkem minulého týdne vylétla z hnízda první vlaštovka ve formě výzvy Technologie, kterou dne 22. 8. 2017 vyhlásil řídicí orgán OP PIK pro ITI Olomouckou aglomeraci. Olomoucká aglomerace je tak druhou aglomerací, která může zahájit čerpání prostředků z OP PIK. Žadatelé, znalí výzev OP PIK, však nenaleznou výzvy na stránkách agentury API, jak jsou zvyklí, ale výzvy pro ITI jsou k dispozici pouze na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu v záložce Výzvy OP PIK  2017 na tomto odkazu: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2017/default.htm. Proklikem se na ně zájemci dostanou také prostřednictvím webových stránek ITI Olomoucké aglomerace v záložce Výzvy/Výzvy zprostředkujícího subjektu.

28. 7. Čerpání dotací v aglomeraci odstartovalo 

Nacházíme se ve čtvrtém roce plánovacího období EU 2014-2020. S velkým zpožděním se konečně rozjelo čerpání dotací ve většině operačních programů. To platí i o čerpání dotací vyčleněných pro Olomouckou aglomeraci.

12. 7. Dlouho očekávaná výzva na dlouhodobou mezisektorovou spolupráci pro ITI byla konečně vyhlášena 

Řídicí orgán OP VVV, tj. MŠMT, vyhlásil 11.7.2017 v 10 hodin výzvu Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI s termínem ukončení příjmu žádostí 15.11.2017.

11. 7.  Prezentace k proběhlému semináři 11.7.2017 (základní školy)

Dne 11.7. dopoledne proběhl v zasedací místnosti odboru ochrany v budově NAMIRO seminář pro žadatele k 8. výzvě zprostředkujícího subjektu ITI Olomoucké aglomerace s názvem „Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury základních škol“.

14. 6.  Prezentace k proběhlému semináři 14.6.2017 (OP PIK) 

V sále zastupitelstva města Olomouce proběhl informační seminář Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

1. 6. Navýšení alokace výzvy pro střední a vyšší odborné školy 

Nositel ITI (výzva č. 11) a zprostředkující subjekt ITI (výzva č. 7) navýšili alokace svých výzev pro střední a vyšší odborné školy ze 100 mil. Kč na 120 mil. Kč (dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj), v souvislosti s tímto byla také alikvotně navýšena částka státního rozpočtu pro výzvu. 

 
< Předch.   Další >