Hlavní stránkaKontakty KHK OKOHK JeseníkOHK ProstějovOHK Šumperk
CZ flag
Centrální registr produktů a firem Hospodářské komory České republiky Axis4.info
K Sektorové dohodě pro textilní průmysl přistoupil i živnostník roku Koutný | Tisk |  E-mail

Český textilní, oděvní, kožedělný a obuvnický průmysl prošel složitým obdobím transformace a restrukturalizace, ve kterém ztratil významnou část svých výrobních kapacit, výkonů a zejména pracovníků. Musel prokázat vysokou odolnost v procesu globalizace a stabilizovat svoji pozici. Transformační změny způsobily odvětví újmu na respektu vlivem jeho špatné ekonomické kondice a neobjektivního náhledu na jeho ekonomickou kondici a potenciál růstu. To se velmi silně promítlo v zájmu žáků základních škol o odborné vzdělání v těchto oborech a tím došlo k výrazné redukci kapacit odborných učilišť a středních odborných škol.

Za této situace vznikla v rámci projektu "Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů" Sektorová dohoda pro textilní, oděvní, kožedělný a obuvnický průmysl. Ta si klade za cíl navázání úzké spolupráce středních škol a zaměstnavatelů na takové úrovni, aby školy doplňovaly nebo vytvářely školní vzdělávací programy a zpracovávaly náměty pro revizi rámcových vzdělávacích programů s využitím praktických aplikací z podniků a aby docházelo k výraznější spolupráci odborných škol a podniků při zajišťování odborné praxe žáků a stáží.

Práce na dohodě pro Olomoucký kraj se finalizuje a v horizontu týdnů by mělo dojít k jejímu podpisu. Účast již přislíbilo 11 firem 3 střední a 1 vysoká škola.  Zatím posledním přistoupivším je firma živnostníka roku, Ing. Pavla Koutného – Koutný spol. s.r.o.

Ing. Pavla Koutného ml. jsme se při této příležitosti zeptali na jeho pohled na současnou situaci v tomto odvětví průmyslu v českém prostředí, které je však už bezpodmínečnou součástí globalizovaného světa.

„Když je ekonomika ve stabilním růstu, je otázkou času, kdy dojdou pracovní síly. Tento rok to postihlo ČR a další minimálně 2 roky tento problém bude trvat. O to horší to je v oděvním odvětví, protože o tento obor je čím dále menší zájem. Je to hodně dané nízkým mzdovým ohodnocením a chybějící perspektivou tohoto oboru v tomto ‚globálním světě‘. Na druhé straně, pokud budeme chtít pracovníky lépe platit, musíme se zaměřit na složitější výrobky s vyšší přidanou hodnotou a s větším podílem služeb. Pro nás je asi největším problémem účast obchodních firem na veřejných zakázkách, které vyrábí v Asii. Těmto firmám je těžké konkurovat cenově. Vzhledem k tomu, že hlavním kritériem českých veřejných zakázek je pouze nejnižší cena, tak se malým firmám o např. 5-10-ti lidech nedá konkurovat. V zahraničí bývá hodnocení státních tendrů založeno na směsici různých kritérií (cena, reference, kvalita, termíny dodání apod.). V jednoduchosti z toho vyplývá nejlepší poměr výkon/cena.“

 
< Předch.   Další >