Hlavní stránkaKontakty KHK OKOHK JeseníkOHK ProstějovOHK Šumperk
CZ flag
Centrální registr produktů a firem Hospodářské komory České republiky Axis4.info
Stát zaujal své stanovisko k problematice vysílání občanů 3. zemí za prací do ČR přes jiné země EU | Tisk |  E-mail

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Úřad práce ČR, Státní úřad inspekce práce, Ministerstvo vnitra, Policie ČR – Služba cizinecké policie a Celní správa ČR vydaly společné stanovisko k problematice vysílání občanů třetích států do ČR zaměstnavatelem usazeným v jiném členském státu Evropské unie.

Společné stanovisko orgánů státní správy je určeno českým zaměstnavatelům, aby je informovalo o povaze a rizicích této praxe. Pro ukrajinské občany byl vytvořen leták, který je informuje o podmínkách legálního vysílání občanů třetích států k poskytování služeb. Tento leták byl přeložen i do ukrajinského jazyka.

Vízum nebo povolení k pobytu vydané jiným členským státem Evropské unie opravňuje ukrajinského občana k dočasnému pobytu na území České republiky (nejdéle po dobu 90 dnů v průběhu každých 180 dnů), nikoli k výkonu práce. Ani bezvízový styk neopravňuje ukrajinského občana k výkonu práce v ČR.

V případě zájmu o pracovní povolení k pobytu do 90 dnů musí získat zájemce povolení k zaměstnání vydané českým Úřadem práce a vízum k pobytu do 90 dnů za účelem zaměstnání vydané českým zastupitelským úřadem; nad  90  dnů pak musí získat zaměstnaneckou kartu vydanou českým Ministerstvem vnitra (nebo modrou kartu, která je však určena jen pro vysoce kvalifikované pracovníky, a v některých zákonem stanovených případech i povolení k zaměstnání).

Pro ukrajinské občany, kteří jsou zaměstnáni v jiném členském státu Evropské unie a jsou svým ZAHRANIČNÍM  ZAMĚSTNAVATELEM  VYSLÁNI  DO ČESKÉ REPUBLIKY, aby zde poskytli SLUŽBU českému podnikateli nebo firmě, zákon stanovuje výjimku. Budou-li v České republice poskytovat službu po dobu nepřesahující 90 dnů, nepotřebují povolení k zaměstnání, zaměstnaneckou ani modrou kartu ani žádné další pobytové oprávnění.

ALE!

Vyslání má pouze dočasnou  povahu, pracovník je vyslán na dobu poskytnutí služby. Ukrajinský občan je vyslán z členského státu Evropské unie, kde obvykle pracuje. Před vysláním tedy musí nejprve pobývat a pracovat v členském státu Evropské unie, který mu vydal vízum nebo povolení k pobytu. Po ukončení vyslání se vrací zpět ke svému zaměstnavateli.

Činnost ukrajinského zaměstnance spočívá v poskytnutí služby podle smlouvy uzavřené mezi jeho zaměstnavatelem a českým podnikatelem nebo firmou, k nimž je pracovník vysílán. Vykonává-li vyslaný pracovník pro českého podnikatele nebo firmu závislou práci, jakou vykonávají jeho vlastní zaměstnanci, a v obdobném postavení jako oni, nejedná se o službu.

Ukrajinský občan má po celou dobu vyslání pracovně-právní vztah uzavřený s vysílajícím zaměstnavatelem, který za něj po celou dobu vyslání nese odpovědnost. Ukrajinský občan nemá současně uzavřen pracovněprávní vztah s českým podnikatelem nebo firmou, k nimž je vyslán.

Ukrajinský občan vykonává práci pouze u podnikatele nebo firmy, k nimž byl vyslán, nikoli u jiného českého podnikatele nebo firmy. Zaměstnavatel ukrajinského občana soustavně provozuje v členském státu Evropské unie, odkud je ukrajinský občan vysílán do České republiky, skutečnou podnikatelskou činnost, kterou má povolenou příslušnými orgány tohoto státu.

Zákony České republiky takové jednání trestají pokutou za nelegální práci a rovněž vyhoštěním ukrajinského občana. Ukrajinský občan může být vyhoštěn se zákazem vstupu na území celé Evropské unie až na 5 let.

 
< Předch.   Další >