Hlavní stránkaKontakty KHK OKOHK JeseníkOHK ProstějovOHK Šumperk
CZ flag
Centrální registr produktů a firem Hospodářské komory České republiky Axis4.info
Advertisement
Ověřovatelská kancelář - Czech Point | Tisk |  E-mail

 

czech-point-logo

Czech Point

V rámci projektu Czech Point (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál), který má zjednodušit občanům přístup ke státu a jeho službám a umožnit jim jednoduchou a efektivní komunikaci s úřady, je Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje (KHK OK) dalším subjektem, který může zájemcům vystavit výpis z národních registrů.

Služby:
• ověřený výpis z Obchodního rejstříku
• ověřený výpis z Živnostenského rejstříku
• ověřený výpis z Katastru nemovitostí (ze všech katastrálních území v ČR)
• výpis z Rejstříku trestů
• podání do registru živnostenského podnikání (žádost o založení živnosti)
• výpis z centrálního registru řidičů (výpis bodového hodnocení řidiče)
• výpis z informačního systému o veřejných zakázkách (seznam kvalifikovaných dodavatelů)
• výpis z informačního systému odpadového hospodářství (registr účastníků provozu MA ISOH - Modul Autovraky Informační systém odpadového hospodářství) - registrace a vydání přístupových údajů, změny v přiřazení provozoven uživatelským účtům, vygenerování jednorázového hesla k existujícímu účtu ČR)
• ověřený výpis z Insolvenčního rejstříku

• vidimace listin - ověřování listin
• legalizace podpisu - ověřování podpisů

 

Všechny výpisy obdržíte u nás na počkání!

Cena výpisu:
• Výpisy z registru živnostenského, obchodního, katastru nemovitostí, seznam kvalifikovaných dodavatelů, výpis z registru účastníků provozu MA ISOH, insolvenčního rejstříku
1. strana 90,- Kč, další strany 50,- Kč
• Vydání výpisu z rejstříku trestů - 100,- Kč
• Přijetí podání kontaktním místem veřejné správy podle § 72 živnostenského zákona - 50 Kč + správní poplatky podle typu úkonu:
Ohlášení nové živnosti - Provozování živnosti v minulosti - 500,- Kč
Ohlášení nové živnosti - Neprovozování živnosti v minulosti - 1000,- Kč
Změna rozsahu existující koncesované živnosti či stanovení nového odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost - 500,- Kč
Změny u FO (v kontaktních údajích, předmětu a rozsahu podnikání, doby trvání živnosti) u PO (předmět a rozsah podnikání, změna doby živnosti) - 100,- Kč
• Výpis z centrálního registru řidičů - 60,- Kč první strana, další strany 50,- Kč
• Vidimace listin - ověřování listin - 30,- Kč každá strana
• Legalizace podpisu - ověřování podpisů - 30,- Kč každý podpis

Co potřebujete pro získání výpisu vědět či přinést?
• Výpis z obchodního rejstříku -
• Výpis z živnostenského rejstříku -
• Výpis z katastru nemovitostí - číslo listu vlastnického a katastrální území

• Výpis z trestního rejstříku - občanský průkaz a písemná žádost (vystaví se na místě), popř. ověřená plná moc (v případě žádosti pro jinou osobu)
• Podání do  registru živnostenského podnikání - č. občanského průkazu popř. pasu, vyplnění elektronického formuláře (možno na místě)
• Výpis z centrálního registru řidičů- občanský průkaz (nepovinně číslo řidičského průkazu či rodné číslo)
• Seznam kvalifikovaných dodavatelů -
• Výpis z registru účastníků provozu MA ISOH - občanský průkaz popř. pas, IČ

• Výpis z Insolvenčního rejstříku - u PO , u FO občanský průkaz
• Legalizace podpisu - ověření podpisu - občanský průkaz

 

 

logo2 

Datové schránky
Jednou z dalších služeb CzechPointu je práce s datovými schránkami. Klient může prostřednictvím systému zažádat o novou datovou schránku (nebyla-li mu automaticky zřízena ministerstvem) či provádět změny jako je zneplatnění a vydání nových přístupových údajů, znepřístupnění a opětovné zpřístupnění datové schránky apod.  

 

Kontakt:
Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje,
2. patro budovy RCO (výšková budova naproti hlavnímu vlakovému nádraží),
Jeremenkova 40B, 779 00 Olomouc
mapa
zde

Tel, fax: +420 587 332 068

Úřední hodiny: Po - Pá    7:30 - 11:30    12:00 -  14:00
Poslední klient je akceptován vždy nejpozději 15 minut před ukončením úředních hodin.