Hlavní stránkaKontakty KHK OKOHK JeseníkOHK ProstějovOHK Šumperk
CZ flag
Centrální registr produktů a firem Hospodářské komory České republiky Axis4.info
Základní služby | Tisk |  E-mail

Základní služby InMP

Základní informace poskytne  přímo kontaktní místo na okresní hospodářské komoře nebo na základě posouzení konkrétních potřeb podnikatele zprostředkuje kontakt či informace na kompetentní místa schopná poskytnout specializované informace a služby.

Základní služby jsou poskytovány bezplatně.

 

Oblasti poskytovaných informací:

  • komplexní informace o možnostech financování podnikatelské činnosti zregionálních, národních a strukturálních fondů
  • informace z oblasti legislativy pro podnikatele v ČR i EU (př. ochranné známky, založení obchodní společnosti se zahraničním partnerem, normy - obecně)
  • poradenství - obecné a zprostředkování pro specializované (oblast práva, ekonomiky, financí, daní, účetnictví, řízení systému jakosti, personalistika a pracovní právo apod.)
  • všeobecné informace o podnikatelském prostředí vrámci EU a jednotného evropského trhu
  • nabídky vzdělávacích programů (zejména vregionu)
  • postup při založení živnosti, firmy (Obecné informace pro podnikatelské subjekty před založením podniku, konkrétní postup pro získání živnostenského listu, poučení o živnostenském zákonu, poučení o Obchodním zákoníku, postup při založení právnické osoby)
  • informace o zahraničních vztazích a kontaktech, spolupráce sregionálním exportním manažerem (zástupce CzechTrade)
  • informační servis včetně všeobecných informací o regionu (obce/okres/kraj)
  • celní poradenství (konzultace o aktuální celní problematice - celní zákon a související předpisy, zóny volného obchodu, licenční řízení)
  • informace o produktech Centra pro evropskou integraci - CEI, České podnikatelské reprezentace při EU v Bruselu - CEBRE, stejně tak i o službách, které nabízejí ostatní informační místa (EuroInfoCentra, RPIC, BIC, CzechTrade a další instituce podpor MSP) na regionální a celostátní úrovni.


Tyto základní služby jsou pro podnikatele poskytovány zdarma, protože se jedná o veřejnou službu. Podle charakteru dotazu je služba poskytnuta okamžitě nebo nejpozději do 7 pracovních dnů.

teky_inmp

 

 

Úvod
Informace o projektu
Základní služby
Příklady dotazů
Specializované služby
Kontakty
Příručka pro podnikání v roce 2008