Hlavní stránkaKontakty KHK OKOHK JeseníkOHK ProstějovOHK Šumperk
CZ flag
Centrální registr produktů a firem Hospodářské komory České republiky Axis4.info
Informace o projektu | Tisk |  E-mail

Informace o projektu Informační místa pro podnikatele

Cíl projektu:

Zvýšení informovanosti českých podnikatelů a základní pomoc zejména malým a středním podnikatelům (MSP) v lepší orientaci v podnikatelském prostředí a v dotačních programech s cílem posílení konkurenceschopnosti a hospodářského rozvoje MSP. 

Dílčí cíle projektu:

  • nabídnout podnikatelům služby napomáhající jejich činnosti
  • zintenzivnění a zkvalitnění každodenních kontaktů podnikatelů s pracovníky HK a tím i v přenesené míře s veřejnou správou, získávání zpětné vazby od podnikatelů
  • vytvoření kompaktního a jednotného systému poskytování služeb pro podnikatele v celé ČR

Období realizace:

Realizace probíhá od konce roku 2003


Lokalizace:

Na území celé ČR je vytvořena síť jednotných kontaktních míst (téměř 180 kontaktních míst v celé ČR). V Olomouckém kraji tvoří kontaktní místa pracoviště okresních hospodářských komor v Olomouci, Přerově, Prostějově, Šumperku a Jeseníku.

Cílová skupina:

Začínající podnikatelé nebo podnikatelé, zejména malí a střední podnikatelé, kteří nemají potřebné znalosti, kapacity nebo možnosti zajistit si informace potřebné pro svoje podnikání z veřejně dostupných informačních zdrojů.

Dosavadní výsledky projektu:

Do konce r. 2006 bylo v celé České republice zodpovězeno  cca 42 150 dotazů přičemž služeb využilo více jak 12500 podnikatelských subjektů.

Olomouckém kraji bylo zodpovězeno 1545 dotazů;

z toho v okrese Olomouc 320 dotazů

z toho v okrese Přerov 260 dotazů

z toho v okrese Prostějov 365 dotazů

z toho v okrese Šumperk 308 dotazů

z toho v okrese Jeseník 292 dotazů.


Projekt realizuje:

HK ČR pomocí jednotlivých kontaktních míst na okresních hospodářských komorách a pod gescí Ministerstva průmyslu a obchodu (do konce roku 2006 financováno ze státního rozpočtu) 

teky_inmp