Hlavní stránkaKontakty KHK OKOHK JeseníkOHK ProstějovOHK Šumperk
CZ flag
Centrální registr produktů a firem Hospodářské komory České republiky Axis4.info
Znalostmi k prosperitě | Tisk |  E-mail

 

loga_znalostmi_k_prosperit 

Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje realizovala v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v programovacím období 2004 - 2006 projekt zaměřený na vzdělávání s názvem Znalostmi k prosperitě. Do tohoto projektu byly jako partneři zapojeny všechny okresní hospodářské komory v kraji.

 

Základní informace o projektu Znalostmi k prosperitě

Cíl projektu:
Zvýšení znalostí a odborné kvalifikace pracovníků malých a středních podniků na území Olomouckého kraje, zvýšení dostupnosti dalšího vzdělávání v organizacích


Období realizace:
Září 2005 - prosinec 2006

Cílová skupina:
Pracovníci malých a středních podniků

Aktivity:
- oslovení cílových skupin
- zmapování potřeb a požadavků
- propagace projektu
- příprava a realizace vzdělávacích aktivit (odborné semináře, vzdělávací kurzy, e-learningové kurzy, individuální konzultace)

Výsledky projektu:
Celkem bylo proškoleno (úspěšně absolvovalo) kurzy 400 osob z 233 organizací.
Vzdělávání bylo rozděleno do 7 oblastí (výuka PC, výuka jazyků, výuka komunikace, výuka daně, účto právo, výuka bezpečnost, ISO, výuka personalistiky, výuka manažerských dovedností. Celkem se uskutečnilo 47 kurzů.

80% ceny kurzů bylo financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. 


Zrealizované semináře


Organizátor: Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje

 Název semináře
 Termín konání  Počet účastníků
 Bezpečnost, ISO (2 kurzy)
 24.4.-20.9.2006  39
 Personalistika (2 kurzy)
 24.2.-22.9.2006  20
 Manažerské dovednosti (3 kurzy)
 29.3.-21.9.2006  28

 

Organizátor: Okresní hospodářská komora Olomouc 

 Název semináře
 Termín konání  Počet účastníků
 Kurz PC pro začátečníky
 8.2.-12.4.2006  4
 Kurz PC pro mírně pokročílé
 13.2.-24.4.2006   4
 Kurz PC pro pokročílé  28.3.-30.5.2006  7
 Jazykový kurz obchodní angličtiny
 jaro 2006
 10
 Jazykový kurz odborné angličtiny - průmysl
 14.2.-25.5.2006  5
 Marketing a obchodní komunikace
 jaro 2006
 12
 Daně, účetnictví a právo v podnikatelské praxi
 12.4. -13.10.
 20

 

Organizátor: Hospodářská komora okresu Přerov 

 Název semináře
 Termín konání  Počet účastníků
 Kancelářské aplikace I
 28.2.-2.5.2006  5
  Kancelářské aplikace II  16.3.-25.5.2006  5
 Programování pro web
 16.5.-18.7.2006  5
 Obchodní němčina
 20.3.-27.9.2006  5
 Konverzace v anglickém jazyce
 20.3.-6.9.2006  5
 Obchodní angličtina
 23.3.-7.9.2006  5
 Komunikační dovednosti a osobní prezentace I a II
 1. pol. 2006
 12
 Daně, účto, právo
 28.3.-31.10.2006  20

 

Organizátor: Okresní hospodářská komora Prostějov

 Název semináře
 Termín konání  Počet účastníků
 Internet a elektronická pošta - nástroje dnešního podnikatele
 14.2.-23.2.2006  4
 Kancelářský software a jeho praktické použití  28.2.-9.3.2006  7
 Správcem sítě snadno a rychle
 14.3.-232.3.2006  4
 Obchodní angličtina
 jaro 2006
 10
 Technická angličtina
 7.2.-17.5.2006  5
 Kurz komunikace
 jaro 2006
 12
 Daně, účto, právo  4.4.-21.9.2006  20

 

Organizátor: Okresní hospodářská komora Šumperk

 Název semináře
 Termín konání  Počet účastníků
 Výuka PC
 7.2.-19.5.2006  15
 Obchodní angličtina
 1.2.-27.9. 2006  11
 Obchodní němčina
 7.2.-26.9.2006  4
 Komunikační dovednosti
 27.3.-12.5.2006  12
 Daně, účto, právo
 1.2.-12.10.2006  20

 

Organizátor: Okresní hospodářská komora Jeseník

 Název semináře
 Termín konání  Počet účastníků
 Počítač - nástroj dnešního podnikatele
 5.4.a 15.6.2007  10
 Program Lotus Notes  duben 2006
  5
 Obchodní angličtina
 24.10.-20.12.2005  6
 Obchodní angličtina pro začátečníky
 1.8.-19.9.2006  5
 Obchodní angličtina pro pokročilé  8.8.-26.9.2006  8
 Obchodní ruština
 9.8.-27.9.2006  5
 Výuka komunikace
 30.11.05-20.1.06  12
 Výuka daně, účto, právo
 9.5.-31,10,2005  12