Hlavní stránkaKontakty KHK OKOHK JeseníkOHK ProstějovOHK Šumperk
CZ flag
Centrální registr produktů a firem Hospodářské komory České republiky Axis4.info
Úvod | Tisk |  E-mail
logo_partnerstv_mal
Základní informace o projektu 
Projekt je realizovaný v rámci programovacího období 2004 - 2006 z programu SROP, opatření 3.3. Celý název projektu zní "Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v Olomouckém kraji". Na začátku projektu došlo k vytvoření jednoduššího názvu projektu - Partnerství pro rozvoj Olomouckého kraje.
Cíl projektu:  
- Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních fondů.
- Posílení kapacity potenciálních příjemců podpory při přípravě a realizaci projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU.
Specifické cíle projektu: 
Cíl 1: Vybudování rozvojového partnerství, v němž budou zastoupeni všichni klíčoví aktéři rozvoje kraje.
Cíl 2: Vybavení klíčových aktérů-partnerů znalostmi a dovednostmi nezbytnými k přípravě rozvojových strategií a projektů – vzdělávací program.
Cíl 3: Zajištění efektivní komunikace a zapojení veřejnosti, jako hlavního aktéra rozvoje kraje
Cíl 4: Posílení regionální absorpční kapacity.
Cíl 5: Příprava na programovací období 2007 - 2013.
Cíl 6: Implementace nástrojů kvality řízení organizací veřejné správy na obecních úřadech a v rozpočtových organizacích  
Definice hlavní role KHK OK v žádosti o projekt:
Zprostředkování kontaktu s cílovou skupinou (zajištění přenosu informací mezi cílovou skupinou a krajem)
Spolupráce na definování potřeb cílové skupiny
Spolupráce při aktualizaci, popř. vytvoření krajských strategických materiálů na základě podnětů a připomínek široké veřejnosti
Podílení se na budování partnerství v kraji
 
Více informací o projektu naleznete na www.kr-olomoucky.cz/partnerstvi
 
Činnosti zajišťované na KHK OK v rámci projektu Partnerttví pro rozvoj Olomouckého kraje:
  • Euromanažer
  • Koncepční analytik
  • Zahraniční poznávací cesty pro podnikatele 
Úvod             Euromanažer           Koncepční analytik            Zahraniční cesty