Hlavní stránkaKontakty KHK OKOHK JeseníkOHK ProstějovOHK Šumperk
CZ flag
Centrální registr produktů a firem Hospodářské komory České republiky Axis4.info
Zastoupení v Bruselu | Tisk |  E-mail

Zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu

www.ok4eu.cz

Zájmy Olomouckého kraje v Bruselu zastupuje sdružení OK4EU.

Zájmové sdružení právnických osob OK4EU bylo založeno, aby zastupovalo zájmy Olomouckého kraje v Evropské unii. 29. 6. 2010 se konala ustavující členská schůze sdržení, 16. 8. 2010 bylo sdružení OK4EU zapsáno do registru zájmových sdružení právnických osob. Tímto zápisem nabylo sdružení právní subjektivity.

Zakládajícími členy sdružení jsou Olomoucký kraj, statutární město Olomouc, statutární město Přerov, město Prostějov, město Jeseník, město Šumperk, Univerzita Palackého v Olomouci, Moravská vysoká škola Olomouc, Vysoká škola logistiky, Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje, Nadační ústav regionální spolupráce. Na valné hromadě konané dne 6. 5. 2011 bylo schváleno přistoupení nového člena, Agrární komory Olomouckého kraje. Sdružení má v současné době 12 členů.

Nejvyšším orgánem sdružení je valná hromada. Valná hromada volí členy správní rady, schvaluje rozpočet sdružení, rozhoduje výši členských příspěvků atd. Statutárním orgánem sdružení, který řídí jeho činnost, je správní rada. Správní rada má 7 členů, kteří jsou voleni na období 3 let. Složení správní rady zvolila valná hromada dne 6. 5. 2011. Správní rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.

 

Sídlo:
Zájmové sdružení právnických osob OK4EU
Jeremenkova 40b
779 00 Olomouc
tel.: 587 432 016

www.ok4eu.cz