Hlavní stránkaKontakty KHK OKOHK JeseníkOHK ProstějovOHK Šumperk
CZ flag
Centrální registr produktů a firem Hospodářské komory České republiky Axis4.info
Zahraniční stáže | Tisk |  E-mail

Hlavním cílem projektu je vytvořit systém zajištění kvality zahraničních pracovních stáží studentů UP. Tento cíl reflektuje akutní potřebu unifikovat a rozšířit stávající procesy a  nástroje nezbytné pro realizaci stáží a informace k nim zpřístupnit všem zapojeným subjektům v jednotné a ucelené podobě. Systém v důsledku přinese zásadní
zefektivnění agendy stáží a vysokou absorpční kapacitu/počet stáží při udržení požadované kvality.
Uvedeného cíle bude dosaženo realizací klíčových aktivit:
1/ Školení odborných garantů stáží a koordinátorů pro zahraniční záležitosti a mobilitu;
2/ Tvorba Metodiky zajištění kvality stáží;
3/ Tvorba Webové aplikace INTLAG pro řízení stáží a vztahů s hostitelskými organizacemi;
4/ Tvorba a realizace kurzů Interkulturní komunikace v cizích jazycích;
5/ Začlenění stáží do kurikula UP;
6/ Realizace pilotních stáží.
Hlavní cílovou skupinu projektu tvoří studenti 134 studijních programů/oborů garantovaných katedrami 6 fakult, které se do projektu zapojily.

 
< Předch.   Další >