Hlavní stránkaKontakty KHK OKOHK JeseníkOHK ProstějovOHK Šumperk
CZ flag
Centrální registr produktů a firem Hospodářské komory České republiky Axis4.info
Profesní kvalifikace v systému modulárního dalšího vzdělávání | Tisk |  E-mail

Projekt  Profesní kvalifikace v systému modulárního dalšího vzdělávání  / ve zkratce Profesmodul /  má cíl – vytvořit a pilotně ověřit modulově koncipované programy dalšího odborného vzdělávání pro uchazeče o zaměstnání na trhu práce v oborech zámečník, zedník a tesař. Programy budou zpracovány odbornými pedagogy partnerských středních odborných škol se zaměřením na získání a rozšíření profesních kompetencí uchazečů v sektoru strojírenských a stavebních profesí v kontextu současně používaných technologií a materiálů. Součástí nově vytvořených programů bude i vytvoření studijních podpor ve formě odborných textů a standardizovaných hodnotících kritérií k jednotlivým modulům pro účastníky dalšího vzdělávání / ve zkratce DV /. V rámci pilotního ověřování programů budou vyškoleni pedagogové středních škol Olomouckého kraje pro tvorbu modulově uspořádaných odborných vzdělávacích programů, pro které budou také zpracovány metodické podpůrné materiály. Na základě vyhodnocení z pilotního ověření budou programy dopracovány do konečné podoby ve spolupráci s delegovanými odborníky z Krajské hospodářské komory Olomouckého kraje. Program bude realizován jako zcela nový – pilotní, umožňující nastartování dalšího profesního vzdělávání v síti spolupracujících 9 středních odborných škol v okresech Jeseník, Šumperk, Přerov, Olomouc a Prostějov . Realizace projektu   položí také základ k propojení počátečního - školního a dalšího vzdělávání v duchu nového zákona č. 179/2006 Sb. o uznávání neformálního a informálního vzdělávání a učení a Národní soustavy kvalifikací.

 
< Předch.   Další >