Novinky z ITI Olomoucké aglomerace

25. 1. Avíza výzev OP VVV pro ITI

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, jako Řídicí orgán operačního programu Vývoj, výzkum a vzdělávání, koncem minulého týdne uveřejnilo avíza výzev Předaplikační výzkum pro ITI a Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI.

16. 1. V pondělí 16. ledna byla vyhlášena 5. výzva ITI OA

Statutární město Olomouc, jako nositel ITI Olomoucké aglomerace, vyhlásilo další, v pořadí už pátou, výzvu pro předkládání integrovaných projektů. O finanční podporu se tentokrát mohou hlásit zájemci o nákup vozidel pro přepravu osob.

28. 12. Řídicí výbor ITI OA schválil první projekty

Projekty za několik stovek milionů korun schválil řídicí výbor ITI Olomoucké aglomerace. Historicky první výzvy, které řídicí výbor vypsal, zahrnovaly obnovu kulturních památek, budování či modernizaci dopravních uzlů, modernizaci městské dopravy na drážním principu a rozvoj systémů optimalizace a řízení dopravy.


16. 12. Aktualizace hodnoticích kritérií ITI v IROP

Na Monitorovacím výboru IROP byla schválena kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím ITI Olomoucké aglomerace pro vybraná opatření.