Aktualizovaná příručka pro podnikání nyní k dispozici

Aktualizované vydání souhrnné Příručky pro podnikání určené živnostníkům, malým a středním podnikům naleznete na webových stránkách komory pod odkazem:

http://www.komora.cz/pro-podnikani/prirucka-pro-podnikatele/prirucka-pro-podnikani-2017.aspx

V příručce je možné prostudovat základní informace k podnikání dle aktuální legislativy jako například přehled pracovněprávní problematiky včetně vzoru pracovní smlouvy, rozdíl mezi OSVČ a obchodní společností, nebo vzor smlouvy o dílo včetně podrobného komentáře, což je v praxi řemeslníků nejčastější typ smluvního vztahu.

Zdroj: Hospodářská komora ČR