Příručka Veřejné zakázky 2016

Prostudujte si příručku Veřejné zakázky 2016, která Vám přehledně a srozumitelně představí nový zákon o zadávání veřejných zakázek. 

Znění příručky naleznete na webových stránkách Hospodářské komory pod odkazem: http://www.komora.cz/pro-podnikani/prirucka-verejne-zakazky-2016/prirucka-verejne-zakazky-2016.aspx

V příručce naleznete důvody vzniku nové právní úpravy, seznámí Vás se základními pojmy v oblasti veřejných zakázek, dočtete se o hlavních změnách, které zákon přináší a další.