Režim Ukrajina - aktuální informace

HK ČR vyzvala OTEVŘENÝM DOPISEM OD ZAMĚSTNAVATELŮ vládu ČR, aby urychleně přijala návrh na navýšení personální kapacity MZV ČR a MV ČR za účelem zrychlení vyřizování vyššího počtu žádostí o zaměstnanecké karty. Dopis ke stažení zde.

HK ČR v rámci sumarizace materiálů pro vyjednávání o navýšení kapacit realizovala anketu zjišťující zájem zapojených firem o pracovníky z Ukrajiny v roce 2017 (Pro získání dat osloveno 200 zapojených firem, pozitivně odpovědělo 155 firem s celkovým požadavkem 4642 pracovníků z Ukrajiny pro rok 2017. Výše uvedený vzorek 155 firem činí 77,5% zařazených firem).

Momentální délka doby mezi zařazením firmy do projektu a oslovení uchazeče GK činí cca 6 měsíců, tzn., že termíny se stanovují pro měsíc srpen. 

 

Zdroj: HK ČR