Průzkum HK ČR: Pozitivní zprávy z Olomouckého, Zlínského a Karlovarského kraje

Hospodářská komora České republiky v lednu realizovala průzkum s tématikou zaměstnanosti a fluktuace mezd v českých firmách za loňský rok a výhledově za ten letošní.  Otázky zodpovědělo celkem 543 respondentů – členů HK ČR všech velikostí a oborů ze všech krajů ČR. Většinu (69 %) respondentů přitom tvořily mikro a malé firmy do 49 zaměstnanců.

Úvodem lze říci, že se Česká republika stále může pyšnit nízkou mírou nezaměstnanosti. Nicméně, jak známo, neuspokojena často zůstává poptávka zaměstnavatelů po kvalifikované pracovní síle. V letošním roce obecně plánují nabírat nejvíce zaměstnanců střední firmy a podniky působící ve zpracovatelském průmyslu, odvětví, ve kterém loni nejvíce rostly mzdy.

Největší podíl firem v rámci krajů ČR (85 %), které plánují zachovat počet svých zaměstnanců, hlásí Karlovarský kraj. V Královéhradeckém kraji ve druhém pololetí loňského roku nejvíce firem hlásilo pokles počtu svých zaměstnanců. V Ústeckém kraji zase firmy očekávají největší fluktuace, bude se tam nejvíce propouštět, ale i přibírat.

V otázkách mezd vyznívají výsledky průzkumu relativně pozitivně. Žádná z dotazovaných firem neplánovala v letošním roce snížení mezd svých zaměstnanců hned v šesti krajích: Středočeském, Jihočeském, Karlovarském, Pardubickém, Vysočině a Zlínském kraji. Přitom dvě třetiny všech firem loni zvyšovaly oproti roku 2015 mzdy svým zaměstnanců. Z toho se však z 80 % jednalo o střední a velké firmy, ve kterých byl v téměř třech čtvrtinách případů zaměstnancům vyplacen i 13. plat.

V letošním roce plánuje zvyšovat své mzdy 85 % velkých firem, polovina z nich až o 5 %. U malých firem a mikrofirem je však toto procento nižší, možná i s ohledem na další vlnu spouštění EET. Nejméně často budou firmy svým zaměstnancům přidávat v Praze a Libereckém kraji, a to jen v polovině případů. Opačným případem je Zlínský kraj, kde bude 83 % dotazovaných firem zvyšovat mzdy, to je nejvíce v republice.

Co se týče samotného navýšení mzdy, v Karlovarském kraji, kde v loňském roce došlo k nejvyšším nárůstům mezd, přidá svým zaměstnancům o minimálně 5 % dvojnásobek firem (22 %), než je státní průměr (11 %).

Na relativně nejvyšší přídavek se však mohou těšit zaměstnanci v Olomouckém kraji, kde nejvíce firem (téměř trojnásobek republikového průměru) plánuje zvedat mzdy o více než 7 %.  Růst mezd zde obecně plánuje téměř sedmdesát procent firem, což je v rámci ČR nadprůměrná hodnota. Firmy tu ve druhém pololetí loňského roku společně s těmi na Vysočině také přibíraly nejvíce zaměstnanců (v rámci ČR) v porovnání s prvním pololetím, což de facto koresponduje i s výhledem pro letošní rok, kdy se tu v prvním pololetí chystá nabírat nové zaměstnance republikově podprůměrné množství firem. 

Zdroj: KHKOK/Hospodářská komora ČR