HK ČR připravila užitečné příručky pro podnikatele

V poslední době přibývá množství kontrol podnikatelů ze strany státu, a to i v souvislosti s nově účinnými zákony (například zákon o elektronické evidenci tržeb).

Hospodářská komora České republiky proto připravila sérii příruček, které podnikatelům objasní základní otázky nejčastějších kontrol. 

Jednotlivé příručky přehledně shrnují nejdůležitější momenty kontrol státních orgánů.

První ze série příruček je tato obecná příručka, která obsahuje základní informace a shrnuje průběh kontroly, oprávnění kontrolních orgánů i kontrolovaných osob (podnikatelů). Přináší též odpovědi na nejčastější dotazy a vzory základních dokumentů.

V první příručce jsou představeny základní instituty vztahující se ke kontrolám obecně. Druhá příručka se již zaměřuje na konkrétní oblast, a to na oblast daňové kontroly.

Dne 25. května 2018 začnou platit nová pravidla ochrany osobních údajů. Konkrétně vstoupí v účinnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (dále „GDPR“). Jak se mají firmy připravit? Kolik je to bude stát? A týká se nová regulace opravdu každého? Na tyto a další otázky naleznete odpovědi v této příručce.

V posledním dokumentu se můžete seznámit se stanoviskem HK ČR k problematice zakládání soukromých klubů k obcházení zákona jakožto možné reakce na nově platný zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (dále „zákon o ochraně“), který nabyl účinnosti dne 31. 5. 2017.

Zdroj: Hospodářská komora ČR