Vyhlášeny další výzvy nositele ITI OA pro podnikatele v rámci OP PIK

Dne 6. 11. 2017 byly vyhlášeny další dvě výzvy nositele ITI OA k předkládání projektových záměrů v rámci programu OP PIK, a to výzva č. 21 Inovace – Inovační projekt a výzva č. 23 Potenciál.

Celková alokace výzvy č. 21 Inovace – Inovační projekt je 240 000 000 Kč a je určena pro všechny velikosti podnikatelských subjektů. Dotace na jeden projekt je poskytována až do výše 45 % v závislosti na velikosti podniku. Více informací o výzvě nositele ITI OA a jejích podmínkách naleznete zde.

Celková alokace výzvy č. 23 Potenciál je 150 000 000 Kč a je také určena pro všechny velikosti podnikatelských subjektů. Dotace na jeden projekt je 50% bez ohledu na velikost podniku. Více informací o výzvě nositele ITI OA a jejích podmínkách naleznete zde.

Příjem projektových záměru bude zahájen dne 11. 12. 2017 v 10:00 hod.