Přinášíme vám novinky z ITI Olomoucké aglomerace

14. zasedání Řídícího výboru ITI Olomoucké aglomerace

Dne 27. 11. 2017 se ve 14:00 hodin konalo již 14. a poslední zasedání Řídícího výboru pro realizaci strategie ITI Olomoucké aglomerace v roce 2017.

Avízo výzvy nositele ITI č. 22 NEMOVITOSTI

Na svém 14. zasedání, projednal Řídicí výbor ITI výzvu Nemovitosti. Výzva bude finálně schválena na Radě města Olomouce dne 5. 12. 2017.

Prezentace k proběhlému semináři 24. 11. 2017 (OP PIK)

V pátek 24. 11. 2017 proběhl seminář zaměřený na podnikatele realizující firemní vývoj, inovace a spolupráci s výzkumem, který spolu s partnery pořádalo OK4INOVACE.

Nejaktuálnější informace OP PIK v ITI Olomoucké aglomeraci jsou uvedeny v prezentaci zde. Prezentace ostatních přednášejících jsou ke stažení na http://www.ok4inovace.cz

Vyhlášeny další výzvy nositele ITI OA pro podnikatele v rámci OP PIK

Dne 6. 11. 2017  byly vyhlášeny další dvě výzvy nositele ITI OA k předkládání projektových záměrů v rámci programu OP PIK, a to výzva č. 21 Inovace – Inovační projekt a výzva č. 23 Potenciál.

Seminář: Zdroje financování firemního vývoje, inovací a spolupráce s výzkumem

Sdružení OK4Inovace pořádalo ve spolupráci s partnery, VTP UP a Okresní hospodářskou komorou  informační seminář na dotační příležitosti v oblasti financování firemního vývoje, inovací a spolupráce s výzkumem. Seminář se konal 24. 11. 2017 v Olomouci v budově Krajského úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a v Olomouci.

Program zahrnoval:

Národní inovační fond (NIF) - rizikový kapitál pro začínající inovativní podnikatele (MPO)

SME Instrument - evropský dotační program pro excelentní start-up projekty (JIC)

Program INOSTART - záruka za úvěry začínajícím podnikatelům (Erste Grantika Advisory)

Program OP PIK podpory firemního vývoje a inovací  (Agentura pro podporu podnikání a inovace)

ITI Olomoucké aglomerace - zvýhodněný přístup k dotacím z OP (Magistrát města Olomouce)

Dotace technologické agentury ČR a CI pro inovativní firmy a start-upy (CzechInvest)

Zvýhodněné daňové odpočty firemních nákladů na výzkum a vývoj (SmartTech Solution)

 

Ve výzvách ITI je 377 milionů pro vědu a dopravu

Rada města dne 26. 9. 2017 schválila vyhlášení nových výzev Integrované teritoriální investice (ITI) Olomoucké aglomerace. Výzvy se týkaly projektů zabývajících se rozvojem vědecko-technických parků, inovačních center a komercializace výsledků výzkumu, stejně jako výstavby a modernizace přestupních terminálů veřejné dopravy a rozvoje systémů pro řízení a optimalizaci dopravy.

Jednalo se o výzvy s pořadovými čísly 16, 19 a 20, které byly předjednány a schváleny v řídícím výboru ITI. „Texty výzev připravují tematičtí koordinátoři ve spolupráci s manažerem, který také na základě zmapování absorpční kapacity a dalších analýz stanovuje alokaci a podmínky výzev,“ poznamenal primátor Antonín Staněk. Výzvy byly uveřejněny na úřední desce města a na webových stránkách ITI.  

Cílem výzvy číslo 16, v níž je k dispozici 262 milionů korun, je zvýšení intenzity a účinnosti spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích. Příjem začal 13. října 2017 a skončil 27. 10. 2017.

U výzev číslo 19 a 20 zaměřených na dopravu byly projektové záměry přijímány rovněž od 13. října. Na výstavbu a modernizaci přestupních terminálů veřejné dopravy  bylo  určeno 10 milionů korun a na rozvoj systémů pro řízení a optimalizaci dopravy je vyhrazeno 105 milionů. Výzvy jsou určeny městům Olomouc, Prostějov a Přerov, které jsou vlastníky či správci dopravní infrastruktury. Příjem projektových žádost do výzvy 19 skončil 13. 10. 2017 a příjem projektových záměrů do výzvy č. 20 končí 4. 7. 2018. 

Pro Olomouckou aglomeraci bylo v ITI alokováno přibližně 4,4 miliardy korun. Ty musí být vyčerpány do roku 2023. Integrované teritoriální investice slouží k provázanému rozvoji a zvýšení konkurenceschopnosti celého regionu, nikoliv jen jednoho města či obce

Aktuální harmonogram výzev na rok 2017 a 2018

Řídicí výbor ITI OA na svém jedenáctém jednání 28. 8. 2017 schválil aktualizovaný ​Harmonogram výzev strategie ITI OA na rok 2017 a předběžný harmonogram výzev na 1. pololetí roku 2018.

Integrované teritoriální investice přináší nové příležitosti pro podnikatele a firmy v Olomoucké aglomeraci! Výzvy OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) pro ITI Olomouckou aglomeraci jsou již v plném proudu. Přichází tedy příležitost pro podnikatelský sektor, v rámci OP PIK je na podporu integrovaných projektů vyčleněno 1,2 miliardy korun. 

Základní informace o OP PIK pro ITI Olomoucké aglomerace a plánovaný harmonogram výzev naleznete v přiloženém letáčku zde.