Příklady dotazů

Příklady dotazů na InMP

Pro inspiraci uvádíme příklad zajímavých dotazů, které byly v minulosti v rámci Informačních míst pro podnikatele položeny a úspěšně zodpovězeny.

 

Oblast financování podnikatelské činnosti

 • Jsou vyhlášeny dotace na lesní techniku šetrnou k?P
 • Jaké jsou možnosti dotací na vytvoření nového pracovního místa?
 • Podmínky dotace zprogramu Design
 • Jaké jsou aktuální dotace pro financování rozvoje výrobního podniku (nákup stroje, rozšíření prostor, vzdělávání zaměstnanců, vybavení podniku IT)
 • Je možné získat dotaci na nákup restaurace?
 • Jak má vypadat studie proveditelnosti do projektů ze SF pro podnikatelské projekty?

 

Oblast legislativy v ČR i EU

 • Můžete zjistit platnost a cenu normy zaměřenou na úklidové služby?
 • Můžete nám zaslat znění platného evropského nařízení 1207/2001?
 • Potřebujeme zjistit platnost a přesné znění evropských norem a směrnic týkajících se odpadu pro EU
 • Ukrajinský partner po nás vyžaduje certifikát CT-. Jak tento certifikát vypadá a kde jej můžeme získat?
 • Volný pohyb zboží a služeb ve Francii
 • Podmínky vyslání zaměstnanců do Turecka do 3 měsíců a nad 3 měsíce
 • Jaké je clo a spotřební daňna pivo dovážené v cisterně z České republiky na Ukrajinu, kde se následně stočí do lahví?

 

Oblast poradenství

 • Potřebuji na výrobek (jeho specifikace...) prohlášení o shodě? Pokud ano, jakým způsobe je třeba postupovat pro jeho získání?
 • Jaké jsou podmínky evidence pracovní doby v třísměnném provozu podle nového Zákoníku práce?
 • Podmínky podnikání při zaměstnání (způsob odvodu daní, sociálního a zdravotního pojištění)
 • Požadavek na kontakt na rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR

 

Oblast založení živnosti, firmy

 • Informace o zahájení podnikání - živnosti v oboru masáže a pořádání seminářů v této oblasti

 

Informace o zahraničních vztazích a kontaktech

 • Možnosti podnikání v Německu (způsob založení společnosti, typy společnosti, kontakt, kam se v Německu obrátit)
 • Zaslání kontaktů na obchodní a hospodářské komory v Nizozemí
 • Prosíme o sdělení ceny a termínu na prověření konkrétní firmy zČíny (spolupráce sregionálním exportním manažerem)
 • Jaké jsou zkušenosti s importem zboží z Malajsie?

 

Informační servis o regionu

 • Kde jsou kdispozici územní plány města .....?
 • Kdy se uskuteční podnikatelské setkání v Olomouckém kraji?
teky_inmp

Úvod
Informace o projektu
Základní služby
Příklady dotazů
Specializované služby
Kontakty
Příručka pro podnikání v roce 2008