Komorové časopisy

Občasník pro podnikatele - archiv elektronický šířeného Občasníku pro podnikatele naleznete zde .

Významné firmy Olomouckého kraje - Publikace vznikla s cílem popularizovat podnikání v Olomouckém kraji, představit významné firmy zahraničním partnerům kraje a krajské hospodářské komory a v neposlední řadě motivovat žáky a studenty ke studiu technických oborů. Více zde.

Průvodce pravidel pro podnikatele - Hospodářská komora České republiky připravila stručné průvodce pravidel pro malé, střední podnikatele a pro řemeslníky. Více zde.

Časopis podnikatelů - časopis hospodářských komor Olomouckého kraje, vydává Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje za finanční podpory Olomouckého kraje. Více informací zde .

Komora.cz - časopis Hospodářské komory ČR. Více informací zde. 

Přehled zkratek používaných v české i evropské normalizaci - Význam zkratek používaných v české a evropské normalizaci uveřejněný na serveru ÚNMZ. Ke stažení zde. 

Mapa globálních oborových příležitostí 2017/2018 - Kniha pro české exportéry je dostupná již ve svém čtvrtém aktualizovaném vydání. Mapa poskytuje podnikatelům jednoduchý přehled vývozních příležitostí na zahraničních trzích. Ke stažení zde.